Dyade 2021/2 Forfattere om livet

En egen form for håp

Dette Dyade er viet litteratur – mest romankunst, men med innslag av poesi, biografi og historie. 

Dyade 2021/2 Forfattere om livet
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-70-4
Språk
Norsk
Pris
kr 120,00

Du møter forfatterne Isabella Hammad og Benjamin Myers, begge fra England, Rune Belsvik fra Norge, tyske Hans Fallada og østerrikske Robert Seethaler. Dessuten poeten Philip Larkin og den nederlandske historikeren Rutger Bregman.

Litteraturen og livene vi ser på, handler blant annet om en særegen form for håp. Ikke primært religionens håp om det hinsidige. Ei heller håpet om et vellykket liv eller samfunn. Men håpet om å kunne være nær det som er, å kunne forholde seg til det og nå en forsoning. Det er et håp som er i slekt med en del former for meditasjon, og som er mer knyttet til personlig forankring enn ytre betingelser.

Innhold

Ok