Keyword: psykologi

Dyade 2022/1 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Kjærlighetens søte, klamme bånd
Kjærlighetens søte, klamme bånd

Din psykologiske tilknytningsstil har større innflytelse på forholdet ditt enn du kanskje var klar over.

AcemArticle

Dyade 2022/2 Tenke på døden

- et kontemplativt rom

AcemProduct

Dyade 1 2022 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Dyade 1 2022 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Dyade 1 2022 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Dyade 2021/4 Forsoningens dans

- Aldring som eksistensiell utfordring

Dette nummeret av Dyade handler om å forsone seg med alderdommen.

AcemProduct

Indignasjon under lupen - En artikkel av Are Holen
Indignasjon under lupen - En artikkel av Are Holen

Hva er en krenkelse?

Ordet krenkelse brukes i daglig tale på ulike vis. Man snakker om krenkelse av en lov eller en regel når den brytes. I utenrikspolitikken hører man om krenkelser av et lands suverenitet eller territoriale grenser når en fremmed makt trenger seg inn uten tillatelse. I denne artikkelen beveger vi oss over på psykologiens krenkelser.

AcemArticle

Dyade 2021/3 Projeksjon og fordreining

- i parforhold, familie og samfunn

Dette Dyade begynner med projeksjon og fordreininger på individnivå og fortsetter med sosiale sammenhenger, ideologier, kjønn og religioner.

AcemProduct

Dyade 2021/2 Forfattere om livet

En egen form for håp

Dette Dyade er viet litteratur – mest romankunst, men med innslag av poesi, biografi og historie. 

AcemProduct