Keyword: litteratur

AcemArticle

Dyade 2024/1 Hvorfor har du forlatt meg?

- Dødsangst, udødelighetsstrenben og forsoning

AcemProduct

Livsfarlig streben

Det ekstreme virkemiddel mot dødsangst er å avvise døden og gå for evig liv! Ett er evig liv i en religiøs eller metafysisk forstand, en fortsettelse i en annen dimensjon. Her ser vi på forsøk på fortsatt eksistens innenfor en materiell, historisk og lineær tid.

AcemArticle

Hva er dødsangst?

Hvorfor har vi dødsangst? Hvordan arter den seg, og hvorledes har den fulgt mennesket fra tidenes morgen?

AcemArticle

Leder

Naturlig uro

AcemArticle

Dyade 2023/4 Sannere enn virkeligheten

– om fremtid og fiksjon i film og romaner

AcemProduct

Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?

Om intuisjon som ressurs - i livet og i meditasjon

AcemProduct

Fra skilpadder til empirisk filosofi – intuisjon i filosofi

Filosofer har gjennom tidene søkt etter et sikkert fundament for kunnskap. Mange mente at slikt grunnlag fantes i intuisjoner. Nå er de ikke lenger så sikre.

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Fire måter å forstå intuisjon på

Nevn ordet intuisjon, og folk vil få ulike assosiasjoner. Historien selv har knyttet mange ideer til dette ordet, og flere av dem er med oss også i dag. Bli med på en rask gjennomgang!

Skrevet av Dag Jensen

AcemArticle

Leder

Intuisjon – føleri eller vei til viten?

AcemArticle
Ok