Keyword: litteratur

AcemArticle

Fra skilpadder til empirisk filosofi – intuisjon i filosofi

Filosofer har gjennom tidene søkt etter et sikkert fundament for kunnskap. Mange mente at slikt grunnlag fantes i intuisjoner. Nå er de ikke lenger så sikre.

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Fire måter å forstå intuisjon på

Nevn ordet intuisjon, og folk vil få ulike assosiasjoner. Historien selv har knyttet mange ideer til dette ordet, og flere av dem er med oss også i dag. Bli med på en rask gjennomgang!

Skrevet av Dag Jensen

AcemArticle

Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?

I dette Dyade ser vi på intuisjon gjennom idéhistorie og filosofiske resonnementer, musikalsk samspill, vitenskapelig og medisinsk forskning, en fondsforvalters erfaringer – og Acem-meditasjon.

AcemProduct

Dyade 2000/04 Arne Garborg

- inn i vår tid

Arne Garborg er ikke bare en av våre største forfattere. Han levde et liv som i seg selv er svært spennende, noe store deler av dette Dyade handler om.

AcemProduct

Peer Gynt og hans kvinner

Åse, Solveig, Ingrid, Den grønnkledde, Bøygen, Anitra, – djevelen stå i dem alle

AcemArticle

Dyade 2021/2 Forfattere om livet

En egen form for håp

Dette Dyade er viet litteratur – mest romankunst, men med innslag av poesi, biografi og historie. 

AcemProduct

Skrev bok som hundreåring: - Oppskriften er meditasjon, havregrøt og tidlig til sengs
Skrev bok som hundreåring: - Oppskriften er meditasjon, havregrøt og tidlig til sengs

Forfatter Berit Østbye satte trolig norgesrekord da hun utga bok som hundreåring - hennes tolvte totalt. Jakten på berømmelse og gode rutiner holdt henne gående.

AcemArticle

Dyade 2014/01: Flyt og friksjon

- meditasjon og skapende prosesser

Dette nummeret av Dyade gir oss glimt inn i skapende prosesser hos et knippe personer. Alle har erfaring med Acem-meditasjon.

Et fellesstrekk er oppfatningen av at friksjon er en viktig del av det å skape.

Friksjonen kan ytre seg på svært forskjellige måter. Noen ganger kan den være vanskelig å få øye på. Andre ganger inviteres den aktivt inn i prosessen.

AcemProduct

Dyade 1994/04: Robert Bly og debatten om mannen

Javisst finnes tabuer i kjønnsrolledebatten.  Sinte feminister og fjerne menn har inngått en stilltiende overenskomst: vi kan gjerne diskutere arbeidsfordeling i hemmet og kvinneunder-trykkende strukturer i samfunnet.  Men diskusjoinen skal ikke gå inn i mer personlige og psykologiske forhold som preger samliv.  Og man har fullstendig meldt seg ut av diskusjonen dersom man antyder at de naturgitte forskjellene mellom menn og kvinner går ut over det rent anatomiske.

Robert Bly bryter disse tabuene.  Han går fra det politiske videre inn i det personlige.  Og han er opptatt av at menn og kvinner ikke bare vedkjenner seg, men også dyrker og kultiverer sin egenart som menn og kvinner.

Da Dyade inviterte Robert Bly til Norge i april 1994, visste vi at han ville vekke markerte reaksjoner også her.  Reaksjonene kom og synliggjør dagens norske kjønnspolitiske landskap.  Robert Bly bringer nye dimensjoner inn i feltet.  I dette Dyade ser vi på debatten han utløser om Mannen og hva den forteller både om Norge og dagens utfordringer for begge kjønn.

AcemProduct