Personvern

Personvernerklæring

Takk for at du besøker Acem nettsted. Ved å besøke våre nettsteder og delta på våre kurs godtar du at vi behandler dine persondata i henhold til personvernerklæringen nedenfor.

  1. Behandlingsansvarlig for persondata i Acem er foreningen i det enkelte land hvor kurs avholdes. I Norge er det Foreningen Acem som er behandlingsansvarlig.
  2. Formålet med innsamlingen av data er å avholde kurs og arrangementer samt informere om disse og utgivelse av bøker, lydmateriell og artikler på Acems nettsteder.
  3. All innsamling og bruk av personlige data i Acem og på Acems nettsteder skjer på grunnlag av samtykke fra Acems brukere.
  4. Acem samler inn data om den enkelte bruker slik at vi kan arrangere kurs: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsår samt transaksjonshistorikk hos Acem (blant annet hvilke kurs en person har gått på). Informasjonen oppgis til Acem av den enkelte bruker i tillegg til at transaksjonshistorikken samles opp over tid når den enkelte bruker ulike kurs i Acem. Acem oppbevarer ikke betalingsdetaljer som kortnummer etc, men benytter sertifiserte leverandører til dette. Acem benytter cookies for å samle inn anonymiserte og aggregerte data om bruk av våre nettsteder slik at vi kan forbedre disse.
  5. Det er helt frivillig å gi fra seg personlige data til Acem, men vi kan ikke tilby kurs eller sende ut produkter uten kontaktdetaljer på enkeltpersoner.
  6. Acem selger ikke data til tredjeparter for markedsførings- eller andre formål. Vi arrangerer kurs sammen med samarbeidspartnere, og i den sammenheng utveksler vi opplysninger om de enkelte deltagere. Det vil for de enkelte kurs fremgå hvem som er samarbeidspartnere med Acem, dersom dette er tilfelle.
  7. Data om den enkelte lagres i Acems kartoteksystemer og visse støttesystemer som blant annet brukes til nyhetsbrev. Alle nyhetsbrev inneholder lenke som kan benyttes for å be om å bli slettet fra mailinglister. Videre vil Acem endre og slette personopplysninger i samtlige systemer på forespørsel.
  8. Acems data oppbevares på sikrede servere driftet av profesjonelle leverandører.
  9. For spørsmål eller henvendelser vennligst send en e-post til acem@acem.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 9. oktober 2018.