Keyword: meditasjon

Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

- fra harde fakta til åndelig søken

I det stille har meditasjonsforskning dreiet over i en ny fase. Forskerne har i en årrekke vært opptatt av laboratorieforskning, for å do kumentere om meditasjon har reelle fysiologiske effekter. Avspenningsresponsen har stått sen tralt. Det er nå ikke lenger noen tvil om at meditasjon faktisk har slike effekter. I de siste årene har det vært et gradvis skifte av fokus, over mot spørsmål som: Er meditasjon faktisk effektivt mot hverdagsstress, utenfor en laboratorie setting? Kan meditasjon lede til forandringer i våre grunnleggende måter å takle belastninger på vår selvfølelse i arbeids- og studiesituasjoner?

AcemProduct
AcemArticle

«Dess mindre du har levd, jo svartere dør du.»

Tomhetens smerte

Av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle

Lys – en annen dimensjon

Av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle
AcemArticle

Fra skilpadder til empirisk filosofi – intuisjon i filosofi

Filosofer har gjennom tidene søkt etter et sikkert fundament for kunnskap. Mange mente at slikt grunnlag fantes i intuisjoner. Nå er de ikke lenger så sikre.

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Fire måter å forstå intuisjon på

Nevn ordet intuisjon, og folk vil få ulike assosiasjoner. Historien selv har knyttet mange ideer til dette ordet, og flere av dem er med oss også i dag. Bli med på en rask gjennomgang!

Skrevet av Dag Jensen

AcemArticle
AcemArticle

Kan en robot lengte etter sin mor? En Scifi-film om roboter som også handler om gåtene i oss selv

Finnes det dimensjoner og lengsler i oss som dypest sett bare kan være menneskelige, og som skiller oss fra dyr, roboter eller dataprogrammer?

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Eksistensiell ærlighet forutsetter ikke bokstavelig sannhet

Det høres selvmotsigende ut at direkte gjengivelse av virkeligheten gir mindre sannhet enn romaner og fiksjon. Likevel er det det Philip Roths bok The Facts viser oss.

Skrevet av Halvor Eifring

AcemArticle