M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Torsdag 2. mai 2024
Siste kursdag
Torsdag 7. november 2024
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:45

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Torsdag 2. mai 2024
Siste kursdag
Torsdag 7. november 2024
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 20:45

Kurset går følgende datoer: 2. mai, 6. juni og tre ganger etter sommeren (avtales på møtet 2.mai).

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller til Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltaker + kursnummer V24113

Studentrabatt gjelder kun for heltidsstudenter til og med fylte 35 år.

Om Acems prispolitikk

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V24113

Kursledere

Morten Wærsted

Dr.med. Spesialist i arbeidsmedisin. Kurslærer i Acem.


Anna von Sydow

Kurslærer i Acem.  Pensjonist. Arbeidet tidligere med TV-produksjon i NRK.


Ok