M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

 

Kommende M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

 
august
Sporveisgata 37, Oslo
21. august, 2024
Sporveisgata 37, Oslo
28. august, 2024
september
Sporveisgata 37, Oslo
17. september, 2024
oktober
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
22. oktober, 2024
november
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
12. november, 2024
Ok