Hvem er vi?

Hvem er vi?

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 

Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.

Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.

Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.

Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken.

Den ubetalte innsatsen gjør at Acem kan tilby kurs til en rimelig pris. Eventuelle overskudd ett sted gjør at vi kan opprettholde kurs andre steder.

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.

Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.

Acem har et rikt og variert tilbud

Norsk Yoga-skoles nettyoga
Lørdag 27. februar 2021 kl 09:30
Markens gate 37, Kristiansand
Lørdag 27. februar 2021 kl 10:00
Nettbasert
Tirsdag 2. mars 2021 kl 17:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 6. mars 2021 kl 10:00
Nettbasert
Tirsdag 9. mars 2021 kl 18:00
Lundsholm, Värmland
Torsdag 11. mars 2021 kl 15:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. mars 2021 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. mars 2021 kl 17:15
Lundsholm, Värmland
Fredag 12. mars 2021 kl 17:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 12. mars 2021 kl 17:00
Nettbasert
Fredag 12. mars 2021 kl 14:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. mars 2021 kl 18:00
Myrengveien 57, Tromsø
Mandag 15. mars 2021 kl 18:30
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 17. mars 2021 kl 17:30
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 20. mars 2021 kl 10:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 20. mars 2021 kl 10:14
Marken 17, Bergen
Lørdag 20. mars 2021 kl 10:00
Norsk Yoga-skoles nettyoga
Lørdag 27. mars 2021 kl 09:30
Halvorsbøle, Hadeland
Tirsdag 30. mars 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Onsdag 31. mars 2021 kl 16:00
Helsebygget Lillestrøm, Folkeuniversitetet, Dampsagveien 2
Tirsdag 6. april 2021 kl 18:45
Skaugumåsen kurssenter, Asker
Onsdag 7. april 2021 kl 18:00
Nettbasert
Onsdag 7. april 2021 kl 18:30
Marken 17, Bergen
Tirsdag 13. april 2021 kl 18:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Tirsdag 13. april 2021 kl 19:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 15. april 2021 kl 18:00
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Lørdag 17. april 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 24. april 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 4. mai 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 22. mai 2021 kl 14:00