Hvem er vi?

Acem [uttales akem] er noe så sjeldent som en frivillig meditasjonsorganisasjon. Helt siden Acem ble startet i 1966 har leger og psykologer på fritiden vært engasjert i å utvikle meditasjonsteknikken. 

Ingen tjener penger på å undervise i teknikken, eller på å utvikle metoden.

 

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 

Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.

Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.

Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.

Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken.

Den ubetalte innsatsen gjør at Acem kan tilby kurs til en rimelig pris. Eventuelle overskudd ett sted gjør at vi kan opprettholde kurs andre steder.

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.

Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.

Les mer om kurslederopplæring i Acem

Acem har et rikt og variert tilbud

Halvorsbøle, Hadeland
Torsdag 21. oktober 2021 kl 16:00
Nettbasert
Fredag 22. oktober 2021 kl 13:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 23. oktober 2021 kl 11:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Mandag 25. oktober 2021 kl 18:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 30. oktober 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 2. november 2021 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 6. november 2021 kl 10:00
Marken 17, Bergen
Tirsdag 9. november 2021 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 10. november 2021 kl 17:30
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. november 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. november 2021 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. november 2021 kl 19:00
Folkeuniversitetet i Tromsø
Lørdag 13. november 2021 kl 10:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 20. november 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 27. november 2021 kl 10:00
Mjuklia Ungdomssenter, Berkåk
Fredag 10. desember 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 4. februar 2022 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 4. februar 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 4. februar 2022 kl 17:00
Lundsholm, Värmland
Onsdag 16. mars 2022 kl 15:00
Lundsholm, Värmland
Torsdag 17. mars 2022 kl 15:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 18. mars 2022 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 18. mars 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 18. mars 2022 kl 17:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 18. mars 2022 kl 15:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 18. mars 2022 kl 15:00
Halvorsbøle, Hadeland
Tirsdag 12. april 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Onsdag 13. april 2022 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 21. mai 2022 kl 13:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 24. juni 2022 kl 17:00