Hvem er vi?

Acem [uttales akem] er noe så sjeldent som en frivillig meditasjonsorganisasjon. Helt siden Acem ble startet i 1966 har leger og psykologer på fritiden vært engasjert i å utvikle meditasjonsteknikken. 

Ingen tjener penger på å undervise i teknikken, eller på å utvikle metoden.

 

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 

Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.

Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.

Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.

Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken.

Den ubetalte innsatsen gjør at Acem kan tilby kurs til en rimelig pris. Eventuelle overskudd ett sted gjør at vi kan opprettholde kurs andre steder.

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.

Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.

Les mer om kurslederopplæring i Acem

Acem har et rikt og variert tilbud

Lundsholm, Värmland
Lørdag 31. juli 2021 kl 16:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 31. juli 2021 kl 16:00
Halvorsbøle, Hadeland
Søndag 1. august 2021 kl 16:00
Nettbasert
Onsdag 4. august 2021 kl 15:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 14. august 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 24. august 2021 kl 18:00
Skaugumåsen kurssenter, Asker
Onsdag 25. august 2021 kl 18:30
Helga Engs Hus, Blindern
Mandag 30. august 2021 kl 17:00
Marken 17, Bergen
Mandag 30. august 2021 kl 18:00
Nettbasert
Onsdag 1. september 2021 kl 18:00
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Lørdag 4. september 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 9. september 2021 kl 18:30
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 11. september 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 14. september 2021 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 18. september 2021 kl 10:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Mandag 20. september 2021 kl 19:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Tirsdag 21. september 2021 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 24. september 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 24. september 2021 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 24. september 2021 kl 19:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 25. september 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Mandag 27. september 2021 kl 18:30
Helsebygget Lillestrøm, Folkeuniversitetet, Dampsagveien 2
Lørdag 2. oktober 2021 kl 18:45
Kilengaten 1, Tønsberg
Onsdag 6. oktober 2021 kl 18:00
Nettbasert
Torsdag 7. oktober 2021 kl 18:30
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 9. oktober 2021 kl 10:00
Marken 17, Bergen
Lørdag 9. oktober 2021 kl 10:00
Helga Engs Hus, Blindern
Tirsdag 12. oktober 2021 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Tirsdag 19. oktober 2021 kl 16:00
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Tirsdag 19. oktober 2021 kl 19:00