Hvem er vi?

Acem [uttales akem] er noe så sjeldent som en frivillig meditasjonsorganisasjon. Helt siden Acem ble startet i 1966 har leger og psykologer på fritiden vært engasjert i å utvikle meditasjonsteknikken. 

Ingen tjener penger på å undervise i teknikken, eller på å utvikle metoden.

 

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 

Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.

Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.

Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.

Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken.

Den ubetalte innsatsen gjør at Acem kan tilby kurs til en rimelig pris. Eventuelle overskudd ett sted gjør at vi kan opprettholde kurs andre steder.

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.

Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.

Les mer om kurslederopplæring i Acem

Acem har et rikt og variert tilbud

Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 16. juli 2022 kl 15:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 16. juli 2022 kl 15:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 30. juli 2022 kl 16:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 30. juli 2022 kl 16:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 30. juli 2022 kl 16:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 30. juli 2022 kl 17:15
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 18. august 2022 kl 18:30
Skaugumåsen kurssenter, Asker
Onsdag 24. august 2022 kl 18:30
Marken 17, Bergen
Mandag 29. august 2022 kl 18:00
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Tirsdag 30. august 2022 kl 19:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 30. august 2022 kl 18:00
Marken 17, Bergen
Torsdag 1. september 2022 kl 19:44
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 3. september 2022 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Mandag 5. september 2022 kl 17:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 7. september 2022 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 13. september 2022 kl 19:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 17. september 2022 kl 10:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Tirsdag 20. september 2022 kl 19:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 20. september 2022 kl 18:30
Helsebygget Lillestrøm, Folkeuniversitetet, Dampsagveien 2
Tirsdag 20. september 2022 kl 18:45
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 23. september 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 23. september 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 23. september 2022 kl 17:15
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 23. september 2022 kl 18:00
Marken 17, Bergen
Lørdag 24. september 2022 kl 10:00
Markens gate 37, Kristiansand
Lørdag 24. september 2022 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 29. september 2022 kl 18:30
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 1. oktober 2022 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 5. oktober 2022 kl 18:00
Greveskogen VGS, Tønsberg
Onsdag 5. oktober 2022 kl 18:00