Om Acem

Acem [uttales akem] er noe så sjeldent som en frivillig meditasjonsorganisasjon. Helt siden Acem ble startet i 1966 har leger og psykologer på fritiden vært engasjert i å utvikle meditasjonsteknikken. 
Ingen tjener penger på å undervise i teknikken, eller på å utvikle metoden.

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 
Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 
Les om Acem-meditasjon 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.
Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.
Les om forskning

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.
Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.
Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken. 

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.
Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.
Sjekk ut Acems internasjonale kalender

Acem har et rikt og variert tilbud i hele Norge

Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 19. oktober 2019 kl 11:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Tirsdag 22. oktober 2019 kl 16:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 26. oktober 2019 kl 10:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 26. oktober 2019 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 26. oktober 2019 kl 11:00
Folkeuniversitetet i Tromsø
Mandag 28. oktober 2019 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 30. oktober 2019 kl 18:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 2. november 2019 kl 11:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Tirsdag 5. november 2019 kl 19:00
Marken 17, Bergen
Lørdag 9. november 2019 kl 10:00
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Lørdag 9. november 2019 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Søndag 10. november 2019 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 12. november 2019 kl 17:30
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 15. november 2019 kl 17:15
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 15. november 2019 kl 16:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 15. november 2019 kl 18:00
Mjuklia Ungdomssenter, Berkåk
Fredag 22. november 2019 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 30. november 2019 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 30. november 2019 kl 11:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 7. februar 2020 kl 16:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 7. februar 2020 kl 17:45
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 7. februar 2020 kl 17:15
Folkeuniversitetet i Fredrikstad
Onsdag 4. mars 2020 kl 18:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 13. mars 2020 kl 16:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 13. mars 2020 kl 17:45
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 13. mars 2020 kl 17:15
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Tirsdag 7. april 2020 kl 16:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Lørdag 25. april 2020 kl 13:00
Markens gate 37, Kristiansand
Lørdag 25. april 2020 kl 10:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Lørdag 27. juni 2020 kl 16:00