Hvem er vi?

Acem [uttales akem] er noe så sjeldent som en frivillig meditasjonsorganisasjon. Helt siden Acem ble startet i 1966 har leger og psykologer på fritiden vært engasjert i å utvikle meditasjonsteknikken. 

Ingen tjener penger på å undervise i teknikken, eller på å utvikle metoden.

 

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 

Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.

Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.

Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.

Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken.

Den ubetalte innsatsen gjør at Acem kan tilby kurs til en rimelig pris. Eventuelle overskudd ett sted gjør at vi kan opprettholde kurs andre steder.

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.

Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.

Les mer om kurslederopplæring i Acem

Acem har et rikt og variert tilbud

Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 29. september 2022 kl 18:30
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 1. oktober 2022 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 5. oktober 2022 kl 18:00
Greveskogen VGS, Tønsberg
Onsdag 5. oktober 2022 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 15. oktober 2022 kl 10:00
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Lørdag 15. oktober 2022 kl 10:00
Halvorsbøle, Hadeland
Tirsdag 18. oktober 2022 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 20. oktober 2022 kl 17:00
Marken 17, Bergen
Mandag 24. oktober 2022 kl 18:00
Sjøgata 17, Kirkenes
Tirsdag 25. oktober 2022 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 27. oktober 2022 kl 18:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 29. oktober 2022 kl 10:00
Nettbasert
Mandag 7. november 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 11. november 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 11. november 2022 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 11. november 2022 kl 17:15
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 16. november 2022 kl 17:30
Marken 17, Bergen
Lørdag 19. november 2022 kl 10:00
Folkeuniversitetet i Tromsø
Lørdag 19. november 2022 kl 10:00
Nettbasert
Fredag 25. november 2022 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 26. november 2022 kl 10:00
Mjuklia Ungdomssenter, Berkåk
Fredag 9. desember 2022 kl 16:30
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 10. februar 2023 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 10. februar 2023 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 10. februar 2023 kl 17:15
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 17. mars 2023 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 17. mars 2023 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 17. mars 2023 kl 17:15
Halvorsbøle, Hadeland
Tirsdag 4. april 2023 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Onsdag 5. april 2023 kl 17:00