Om Acem

Acem [uttales akem] er noe så sjeldent som en frivillig meditasjonsorganisasjon. Helt siden Acem ble startet i 1966 har leger og psykologer på fritiden vært engasjert i å utvikle meditasjonsteknikken. 
Ingen tjener penger på å undervise i teknikken, eller på å utvikle metoden.

Hovedformål 

Acems hovedformål er å bidra til menneskelig utvikling gjennom meditasjon, yoga og gruppepsykologiske prosesser. 
Acem jobber for å ivareta meditasjonsprosessen på en mest mulig åpen måte. Vi ser meditasjon og liv i sammenheng, og forsøker å skape nøytrale arenaer hvor man som enkeltmenneske kan reflektere over egne måter å samhandle med andre i studier, jobb og nære relasjoner. 
Les om Acem-meditasjon 

Erfaringsbasert

Acem baserer seg på erfaringskunnskap, ikke på filosofi, tro eller idealer. Meditasjonsteknikken er grundig testet ut, og erfaringene systematisert og analysert i lys av moderne psykologi, medisin og hjerneforskning.
Acems selvpålagte standard er ikke å love mer effekt enn det som kan dokumenteres gjennom forskning og erfaring.
Les om forskning

Hvorfor jobbe frivillig med meditasjon?

Alle som underviser i Acem-meditasjon, er sertifiserte instruktører med grundig skolering. Mange har kompetanse på meditasjon på nivå med den de har innenfor sine profesjonelle karrierer.
Ingen er investert i Acem-meditasjon for egen vinning. Frivilligheten bevarer nøytraliteten i teknikken. Acem-meditasjon virker, og det er noe i meditasjonsprosessen som er verdt en ubetalt innsats.
Man lærer mye ved å lære bort, og det erfarer vi også i Acem. Gjennom å undervise frivillig i meditasjon, lærer man mer om mulighetene som ligger i denne unike meditasjonsteknikken. 

Internasjonal organisasjon

Acem ble startet i Norge, på Blindern i Oslo, som en studentorganisasjon. I dag er Acem aktiv i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Litauen, Spania, USA, India, Taiwan, Sveits og Singapore.
Teknikken og den frivillige innsatsen er den samme over alt.
Sjekk ut Acems internasjonale kalender

Acem har et rikt og variert tilbud i hele Norge

Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Onsdag 20. januar 2021 kl 19:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 23. januar 2021 kl 10:00
Nettbasert
Onsdag 27. januar 2021 kl 18:00
Nettbasert
Torsdag 28. januar 2021 kl 19:00
Norsk Yoga-skoles nettyoga
Lørdag 30. januar 2021 kl 09:30
Skaugumåsen kurssenter, Asker
Onsdag 3. februar 2021 kl 18:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 6. februar 2021 kl 10:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Mandag 8. februar 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. februar 2021 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. februar 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. februar 2021 kl 17:15
Marken 17, Bergen
Lørdag 13. februar 2021 kl 10:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Mandag 15. februar 2021 kl 19:30
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 16. februar 2021 kl 18:30
Kilengaten 1, Tønsberg
Onsdag 17. februar 2021 kl 18:00
Nettbasert
Onsdag 24. februar 2021 kl 18:30
Norsk Yoga-skoles nettyoga
Lørdag 27. februar 2021 kl 09:30
Markens gate 37, Kristiansand
Lørdag 27. februar 2021 kl 10:00
Helsebygget Lillestrøm, Folkeuniversitetet, Dampsagveien 2
Tirsdag 2. mars 2021 kl 18:45
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 2. mars 2021 kl 17:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Lørdag 6. mars 2021 kl 10:00
Lundsholm, Värmland
Torsdag 11. mars 2021 kl 15:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 12. mars 2021 kl 17:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 12. mars 2021 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. mars 2021 kl 19:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. mars 2021 kl 18:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 12. mars 2021 kl 17:15
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Lørdag 13. mars 2021 kl 11:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 17. mars 2021 kl 17:30
Marken 17, Bergen
Lørdag 20. mars 2021 kl 10:00