Om Acems prispolitikk

Priser på Acems kurs og retretter fastsettes ut fra et ønske om at flest mulig skal kunne delta. 

penger - foto steve johnson

Norge og Sverige er som kjent høykostland. Kostnader til kjøkkenpersonale og vaktmester, administrasjon, samt nødvendig vedlikehold, matinnkjøp og energi er relativt høye. I en periode med høy inflasjon øker også Acems utgifter kraftig. 

At kurs og retretter likevel kan opprettholdes med moderate priser, skyldes ikke minst at all undervisning bygger på frivillig, ubetalt arbeid. I tillegg har Acem over tid bygget opp visse reserver, og våre eiendommer er anskaffet til meget moderate priser. Likevel går Acems kurssteder med underskudd eller så vidt i balanse selv før avskrivninger og finanskostnader er regnet inn.

Når du betaler kursavgift på retretter, dekker dette tre elementer: Kvalifisert undervisning, overnatting i enkeltrom og alle måltider. I forhold til de priser man ellers må betale for tilsvarende aktiviteter, er Acems priser klart i det nedre sjikt.

Vi håper mange har anledning til å delta på våre kurs og retretter, også i en periode der de fleste priser stiger, og økonomien er mindre romslig enn før.

Ok