Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

- fra harde fakta til åndelig søken

Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-78-0
Språk
Norsk
Pris
kr 120,00

I det stille har meditasjonsforskning dreiet over i en ny fase. Forskerne har i en årrekke vært opptatt av laboratorieforskning, for å do kumentere om meditasjon har reelle fysiologiske effekter. Avspenningsresponsen har stått sen tralt. Det er nå ikke lenger noen tvil om at meditasjon faktisk har slike effekter. I de siste årene har det vært et gradvis skifte av fokus, over mot spørsmål som: Er meditasjon faktisk effektivt mot hverdagsstress, utenfor en laboratorie setting? Kan meditasjon lede til forandringer i våre grunnleggende måter å takle belastninger på vår selvfølelse i arbeids- og studiesituasjoner?

Motivasjonen for å starte å meditere kan være alt fra avstressing, helsemessige hensyn, ønske om personlig utvikling, åndelig søken og nysgjerrighet. Det som gjør at en del fortsetter livet ut er erfaringen av at meditasjonen bidrar med noe godt i livet. Ikke alle disse erfaringene kan måles i forskningsstudier. Ikke desto mindre er det viktig at forskningen viser effekt på fysisk og psykisk helse. Dette Dyadenummer presenterer studier med biologiske og psykiske virkninger av Acem-meditasjon. I tillegg skuer nummeret videre på meditasjon i forhold til studenter, kreativitet og hvordan filosofiske og kontemplative tradisjoner har studert sinnets bevegelser under meditasjon.

Innhold

Ok