Avbrudd i meditasjonen?

Veilederne svarer

Jeg vil så gjerne meditere

Det er en god stund siden jeg lærte å meditere, men jeg sluttet etter noen måneder. Livet ble for travelt. Nå har barna blitt store og jeg har mer tid. Så da tenkte jeg at jeg kunne ta opp meditasjon igjen. Men det var lettere sagt enn gjort. Siden i sommer har jeg meditert kanskje to ganger i uken. Hver gang kjenner jeg at jeg har godt av det. Likevel kommer det alltid noe foran det å meditere, eller jeg bare glemmer det. Er dette Ibsen: Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!

For noen er det enkelt å ta en beslutning og så gjøre det. For andre er det mer komplisert. Man blar opp de siste nyhetene på mobiltelefonen. Så er man plutselig oppslukt av nettets univers. Eller det trengs å ryddes i boden. Eller vaske bilen. Eller ta en telefon. Så er tiden til meditasjon borte. Det bare blir slik uten at man har tatt noen bevisst beslutning. 

Hva bremser?

Det kan også være at meditasjon er forbundet med motstand. At rastløshet og uro vekkes opp mot slutten av halvtimen. En uro man ikke ønsker å møte. Eller at det verker i nakken og skuldrene når man slapper av med meditasjon. Noen kjenner kanskje på en utilstrekkelighet under meditasjon; får det ikke til. Med dette gjelder vel ikke for deg som kjenner du har godt av meditasjon.

Å meditere er å være her og nå. Å være til stede med gjentakelser av metodelyden og med de spontanaktiviteter som måtte dukke opp. Dette er ingen selvfølgelighet.  Men det er lett når vi er engasjert i en god samtale, når vi er i flyt med å arbeide. når vi går tur i fjellet er det ikke noe annet vi ønsker. Det er helt naturlig å være til stede der man er. Noe annet er det når arbeidsoppgaver står i kø for å bli gjort. Eller sulten begynner å gnage. Eller vi gjerne skulle gjøre noe lystbetont. Å sette seg ned for å meditere under slike omstendigheter møter krefter som vil noe annet. Stemmen fra behovet for meditasjon kan være lav.

En beslutning

Det kreves en beslutning for å gjøre det man anser som best for seg. Hvordan gjøre beslutningen enklere? Sett av tid i kalenderen. Det er tid du har avsatt til meditasjon. Valget er tatt. Hvis du i tillegg legger forholdene til rette for å sitte godt og gjøre det bekvemt, en god pute i ryggen, et varmt sjal over skuldrene, er det kanskje lettere å sette seg ned. Dessuten vil mange ha glede av samtale med andre mediterende i slike sammenhenger. Å si noe om hvorfor man ikke får meditert, vil ofte tydeliggjøre problemstillingen. Noen lager også avtaler med andre mediterende om å melde fra hver gang man har meditert. Noe å tenke på?

  

Maria S. Gjems-Onstad og Dag Spilde

Ok