Dyade 2001/02: I fornuftens grenseland

Vi mennesker strever så godt vi kan med å være rasjonelle. Og like ofte bebreider vi oss selv og andre at vi ikke lykkes. Ja unektelig ser det ofte ut som om vi heller sikter rett på skjærene i stedet for å forsøke å unngå dem. Så enkelt er det ikke. Vårt viljesliv er komplekst, og flere viljer kan operere i oss på en gang. En del av oss vil gjøre det mest fornuftige. En annen del har en annen dagsorden. Eirik Jensen skriver i sin samtale mellom det rasjonelle og det irrasjonelle om fornuften som vil begrense spisingen og impulsen som vil fråtse i seg alskens godsaker.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Utsolgt 

Dette Dyade handler for det meste om skjærene i sjøen. På ulike livsfelter undersøker vi hvordan irrasjonelle impulser og krefter styrer oss. Vi ser på parforhold, overtro, økonomi, angst, filosofi, meditasjon. Så veldig mange løsninger på problemene serverer vi nok ikke. Det har heller ikke vært siktemålet.

Sannsynligvis er det ikke særlig rasjonelt å servere en mengde gode råd. Siden vi mennesker styres av mye annet enn kjølig, kalkulerende fornuft, er irrasjonaliteten noe vi må leve med og forholde oss til mer enn å søke å løse i en fei. Altfor mange av samtidens tilbud dreier seg om kjappe løsninger på eksistensielle dilemmaer.

Vi tror at det er interessant i seg selv å studere våre mer irrasjonelle sider. Vi lever i en kultur som har lett for å tenke at den er gjennomsyret av rasjonalitet og vitenskapelighet. Det er tendenser til å fornekte at mye av tilværelsen preges av underliggende uvisshet og krefter vi har liten styring med. Bevisstgjøringen av dette kan i seg selv være fruktbar. Det du vet om, blir du mindre styrt av.
  

Innhold

 Carl Henrik Grøndahl:
 Når vi troløse våkner
 Svend Davanger:
 Overtro i en naturvitenskapelig tid
 Tor Hersoug:
 Myten om det rasjonelle, økonomiske mennesket
 Maria Gjems-Onstad:
 Den handicappede fornuft
 Dag Jenssen:
 Spinoza i Markedsgaten
 Ole Nygaard:
 Meditasjon og eksistensielle dilemmaer
 Erik Jensen:
 En samtale mellom det rasjonelle og det irrasjonelle
 Vibeke Videm:
 Vegetarianisme – like gammel som mennesket

Innhold

Ok