Dyade 1998/04: Trender

Forandring. Det finnes i tilværelsen en grunnleggende usikkerhet. Vi tror vi vet hva som venter rundt neste sving, men det eneste sikre er det uventede. Plutselig tar begivenhetene en helt annen retning. Den som de siste årene har investert i aksjer eller trodd på lav rente, vet det. Eller hvem skulle for noen år siden tenkt seg at det viktigste politiske spørsmål for verdens mektigste land skulle være presidentens seksualliv?

Dyade 1998/04: Trender
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Det er denne foranderligheten vi ser på i dette Dyade, noen nye retninger innen økonomi, politikk, jus, kunst, meditasjon og historie. Vi leter ikke etter noe underliggende felles mønster, ettertiden må finne slikt. Vi har ganske enkelt bedt fagfolk se på noen nye, interessante trekk innen det felt de arbeider med. Noen av artiklene undersøker begivenheter som har preget det siste året, andre har et lengre perspektiv.

I dette nummeret har vi et intervju med en meditasjonslærer som de siste par årene har undervist indere i Acems forståelse av meditasjon. Det har gitt nytt perspektiv på hva åpenhet betyr i eksistensiell forstand og ikke bare som kulturelt perspektiv. Det har også gitt innsikt i hvilke reelle nyvinninger Acem har gjort i sitt arbeide med meditasjon.

Vi tror du vil finne mye interessant og variert stoff i dette Dyade og ønsker deg god lesning.

Innhold:

Tor Hersoug:
 Verdens økonomiske system i krise?

Ole Gjems-Onstad:
 Clintons USA: Jus i stedet for moral

Dyade-intervjuet:
 Lærer inderne meditasjon

Eva Skaar:
 Innsikt eller uegentlighet? Et møte med samtidskunsten

Eldbjørg Haug:
 400-årsnatten var ikke så lang

Ok