Dyade 2024/2 Rock rytme ro

– om musikk og meditasjon

Dyade 2024/2 Rock rytme ro
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-83-4
Språk
Norsk
Pris
kr 140,00

Ordet rock betyr på engelsk både en stein og det å gynge. Steinen er hard, mens det å gynge kan skape både bølger og ro. Babyer sovner når de blir gynget rytmisk frem og tilbake. Det å gynge i luften i en huske er gøy, det gir både spenning og våkenhet. Alle disse egenskapene er til stede i musikkformen rock. De er også langt på vei med å prege lydbaserte meditasjonsformer som Acem meditasjon.

I dette nummeret av Dyade utforsker vi underliggende slektskap mellom musikk og meditasjon. De fleste artiklene tar utgangspunkt i rytmiske musikkformer som rock, blues, funk og jazz. Å meditere ved å gjenta en meditasjonslyd i tankene fremkaller en langsommere rytme i sinnet enn vanlig rockemusikk. Men lyden vekker tanker, assosiasjoner og undring over hendelser i livet. Slik også gode rock-sanger gjør.

Innhold

Ok