Dyade 1986/01-02: Menneske mellom mote og mysterium

Artikler av Kjetil Bang-Hansen, Poul Behrendt, Stein Mehren, Cecilie Løveid og Rolf Brandrud om kreative prosesser bygget på foredrag fra Acems tredje kulturseminar på Skaugumåsen kurssenter i Asker høsten 1985.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

I årene 1983-86 arrangerte Acem årlige kulturseminarer med sentrale norske og internasjonale forfattere og kulturpersonligheter på Skaugumåsen kurssenter i Asker. Høstseminaret 1985 ble til to temanumre - ett om Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer og hans livsunivers (6/85) og dette dobbeltnummeret med de øvrige bidragene. Teatersjef Kjetil Bang-Hansen spør "Hva med den frie fantasi?". Den danske litteraturforskeren Poul Behrendt tar for seg revolusjoneringen av privatlivet - om familien, Gudsbildet og det antiautoritære opprør - med utgangspunkt i hans sterkt omdebatterte bok "Bissen og Dullen". Dramatikeren Cecilie Løveid forteller personlig om sin egen kreative prosess i tilknytning til "Fornuftige dyr". Lyrikeren Stein Mehren reflekterer over "Dagligtale som høysang og retorikk" i hvor han blant tar et skarpt oppgjør med dikterkollega Jan Erik Volds "Moderne norsk lyrikk". Rolf Brandrud reflekterer over seminartemaet Menneske mellom mote og mysterium.

Ok