Keyword: teater

Privat støtte - en uting?

I en rekke andre land får orkestre og teatre betydelige summer fra enkeltpersoner og fra næringslivet – hvorfor ikke her i landet?

AcemArticle

"Coriolanus" på Rogaland Teater

Dette er en rapport om arbeidet med «Coriolanus» av William Shakespeare på Rogaland Teater vinteren 1981, presentert på Norsk Sceneinstruktørforenings seminar på Lysebu 13. og 14. juni 1981. Svar på spørsmål og kommentarer samt enkelte tilleggsopplysninger er ikke med her. Da en del av innlegget var i notats form, er ordbruken enkelte steder ikke identisk.

AcemArticle

Ordet i teatret

Om å se på ordet, ikke bare som kommunikasjonsmiddel, men som skapende kraft i en tid som har mistet troen på ord.

AcemArticle

Teatret og den dobbeltsidige velferdskrisen

Kan det tenkes at den fylkeskommunale fattigdom blir så stor at vi ikke kan prioritere behov hos det friske flertall?

AcemArticle

Kvalitet og teater

En påpekning av de kvalitetskrav både skuespillere og tilskuere vil kunne enes om — dersom de «satser sin personlighet».

AcemArticle

Dramatikaren og teateret

Røynsler frå ein som skal gå ut i mørkret når applausen bryt laus ved teppefall.

AcemArticle

Det ubevegelige teater

En påpekning av to teatermodeller: En med store ressurser, men fastlåst organisasjon. En annen med små ressurser, men med frihet fra systemene.

AcemArticle

Bulletin fra et sandslott

Om industrialiseringen av teaterlivet som paradoksalt nok skjedde samtidig med 70årenes store frihetskamp i norsk teater.

AcemArticle

Peer som moderne narsissist

Skal Peer avsløres, la oss i så fall gjøre det så nærgående at vi tar med oss selv.

AcemArticle

Brand Gynt

Hvem er Brand? Snever, intolerant, brutal i forhold til kone og barn, til bygdefolket og til seg selv. En ny slags helt, skriver Michael Meyer, «like fremmed og oppskakende for det lesende publikum i 1860-årene som en hvilken som helst anti-helt i det europeisk teater nitti år senere.» (s 254)

AcemArticle
Ok