Dyade 1977/04: Om Teater

Teater kan være lek og magi og forkynnelse, på teateret kan livet forstørres og forminskes og leves om igjen, i samspillet med publikum kan teateret skape en intensitet som bryter grenser.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Men teater kan også være konvensjoner, industrialisert underholdning eller skolekringkasting med statsstøtte — når det blir liggende bak fronten der ny forståelse tilkjempes. Da dukker ordet teaterkrise frem. Men teater ser ut til å ha en livskraft som overlever både de-finisjonsforsøk og dødsdommer. Kanskje er det slik fordi scenekunst er den kunstform som er tettest knyttet til livet selv.

I dette teaternummeret prøver vi å peke på enkelte trekk av den utvikling teateret er inne i, vi argumenterer for nødvendigheten av flere skapende teatersentra — de frie teatergrupper, som må få statsstøtte, vi møter to polske teaterledere som har gjort seg bemerket internasjonalt, vi ser på litt av bakgrunnen for det moderne teater gjennom 450 år i teaterhistorien, og vi slår et slag for drama i skoleplanene. Ikke som eget fag, men som tverrfaglig middel til menneskelig utvikling.

TEATER PÅ NYE VEIER

Den søkende holdning er ikke noe nytt fenomen, og opposisjon preger også dagens teater. Men til forskjell fra tidligere tider er opposisjonen ingen enhetsfront.

STØTTE — KONTROLL
 Verdien i det «politiske» teater lå kanskje først og fremst i at mange måtte til å tenke over hva teater er og kan være.

THESBITEATERET
 Hvor lenge kan et avantgarde-teater holde det gående når det må slåss med idrettslag om ørsmå bevilgninger?

POLSK TEATER

Mange som i vestlige land ville gjøre karriere i næringsliv eller administrasjon, finner i Polen naturlig til kunsten.

ORD UTILSTREKKELIG

Josef Szajna: Ordet stenger oss inne i konvensjoner vi må bryte ut av.

ORDET — DET MYSTISKE

Ola B. Johannessen: I for mange år har vi vært opptatt av det visuelle, for lite av det auditive.

450 ÅR I TEATERHISTORIEN

Middelalderens mysteriespill og renessanse-dramaet — folketeater i beste forstand.

PEDAGOGISK DRAMA

Vi bør ikke gjøre drama til eget fag i skolen, men til en utfyllende og erkjennende undervisningsform.

Søkeord: teater
Ok