Dyade 2007/01: Who's there

Shakespeare - meditative temaer

Dette Dyade hjelper leseren til å kjenne seg igjen i Kong Henrik IV's søvnløshet, i Macbeths raseri mot døden og egne feilgrep, i Othellos blinde sjalusi, i Romeo og Julies besatte forelskelse, Shylocks uforsonlige retthaveri (Kjøpmannen fra Venedig), i Prosperos bønn om forsoning og tilgivelse (Stormen) osv.

Dyade 2007/01: Who's there
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Å gå inn i Shakespeare er i en viss forstand som en meditasjon. Man møter seg selv - man finner formuleringer og dilemmaer som er almennmennskelige, og dermed også ens egne.

Skakespeare har facinert gjennom 400 år. Det er ens egne dramaer. Shakespeare er tidløs, og betimelig.

Innhold

Så langt ord kan bidra

Ondskapen - i oss alle

Kongen som oss - vi som kongen

Den indre fiende

Kjærlighetens dilemma

Bakenfor ønskene

"it didn't really matter who wrote the works so long as it wasn't Shakespeare"

Innhold

Ok