Vilde Drageset Haakensen

Vilde Drageset Haakensen

Meditasjonslærer i Acem. Overlege og forsker på kreft. Redaktør i Dyade.

Vilde lærte å meditere da hun var 19 år gammel og har meditert siden. Hun kjente mange som Acem-mediterte, hørte at de fikk mye ut av det, og ble selv nysgjerrig på å prøve. Interessen var mest rettet mot personlig utvikling og hvem man er, den utforskende delen av meditasjonen og også kommunikasjonskurs.

Vilde tok doktorgrad i risiko for å utvikle brystkreft. Nå jobber hun med lungekreft. Gjennom jobben er hun tett på døden og arbeidet føles meningsfylt. Hun behandler pasienter og forsker på hvorfor noen får effekt av behandling og andre ikke, samt på å innføre og tilpasse nye behandlingsmetoder gjennom kliniske studier.

I Acem underviser hun i meditasjon, holder retretter og sitter i Acem Norge sentralstyre. For Vilde er det viktigste med Acem-meditasjon kontakten innover og muligheten til å lande i seg selv. Hun er aktiv og medtiasjonen er en fin motkraft. Gjennom arbeidet i Acem har hun lært mye om psykologi og kommunikasjon som også er verdifullt i jobben. Hun er gift og har to barn.

 

Kommende kurs

Ok