Nytt nummer av tidsskriftet Dyade: Stillhetens kraft

Redaktør Vilde Drageset Haakensen utforsker stillheten i nyeste nummer av Dyade - og oppdager at mer stillhet gir en økt forankring i tilværelsen, men at det innimellom også kan bety mer uro.

Redaktør Vilde Haakensen med Dyade om stillhet

- Jeg tok fatt i dette temaet fordi jeg føler at det er viktig for meg personlig, sier Vilde Drageset Haakensen, som i tillegg til det frivillige vervet som redaktør i Dyade og kurslærer i Acem, arbeider som kreftlege.

- Jeg jobber aktivt med å prøve å ha mer stillhet i hverdagen, og ikke bli så fanget av alt det der ute. Stillhet er også et tema som det er lett å engasjere andre i å skrive om. Meditasjonen byr på erfaringer som er nærende, men ikke alltid like lett å sette ord på.

- En av artiklene skildrer en kvinne som har fylt opp livet sitt mye. Så, når det roer seg litt, hva står hun igjen med da? Hvem er hun når hun ikke er alle disse ytre rollene? Det er en psykologisk del av dette med stillhet, men også en eksistensiell dimensjon. Hvem er man når man ikke bare er mor, arbeidstaker, partner?

- Stillhet er noe man kan koble seg på i meditasjonen. Noe som oppleves som mer universelt. Tidløst er et ord som er brukt. Noe grunnleggende. Det er kanskje litt vagt, det er jo sånne ting som gjør at folk søker til religion. Men det er synd hvis religionen skal ha monopol på å kunne utforske de stille sidene av tilværelsen, det som er litt overskridende, som ikke er så lett å forklare, og som har med med eksistens å gjøre. Det kan erfares, men det er mer vanskelig å forklare i vitenskapelige termer.

- Musikk og natur er eksempler på andre steder der det finnes potensiale for denne typen stillhet. Man møter den i mange situasjoner, ikke bare meditasjon, selv om meditasjonen definitivt er der jeg har opplevd at prosessen med å få kontakt med stillheten er lettest.

Nummeret har et antall artikler som utforsker ulike aspekter av stillhet, forteller Vilde: - Halvor Eifring har en spennende artikkel som går på nivåene av stillhet knyttet opp mot hvordan ulike kulturer har sett på dette til ulike tider.

- Maria Gjems-Onstad skriver om hvordan stillheten gir seg til uttrykk og blir problematisk i ulike livsfaser. Stillheten som babyen har når den sover - når vi kommer inn i livet - og den stillheten vi etter hvert forsvinner ut i.

- I Acem er det særlig på retrettene du har mulighet til å styrke din egen forankring i de stille dimensjonene av deg selv. Alle meditasjoner gir noe av dette - men det er ikke alltid like lett å gjenkjenne det.

Les gratis fra Dyade om Stillhetens kraft:

Stikkord: meditasjon, acem, dyade, stillhet