Acems kommunikasjonskurs

På Acems kommunikasjonskurs tar du tak i livet. Beveger deg bak fasadene og lærer å se nye dimensjoner i samspillet mellom mennesker. Du styrker evne til empati og forståelse, og utvikler emosjonell intelligens.

Våre roller som arbeidstakere, ledere, partnere eller foreldre forutsetter evne til å forstå kommunikasjonen bak ordene, kjenne egne reaksjonsmåter og vite hvordan man blir oppfattet av andre. Et kommunikasjonskurs gir god trening og erfaring som kommer til nytte både i barneoppdragelse, parforhold, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, ledelse, personalbehandling og selvforståelse.

Les også: Deltakere om utbyttet av Acems kommunikasjonskurs

Sentrale aktiviteter
Det er to daglige møter i kommunikasjonsgruppen, til sammen fire og en halv time hver dag. I tillegg består programmet av praktiske fellesoppgaver og selvevalueringer, der deltakerne tydeliggjør sine reaksjoner og sin utvikling under kurset, bl.a. ved å fylle ut spørreskjemaer og gi feedback til hverandre. Uledede grupper arbeider med evaluering og konflikthåndtering, ser på livshistorie, livstemaer og relasjoner. Det faste programmet utgjør syv-åtte timer av kursdagen. Kommunikasjonsgruppen har seks til ni deltakere og en eller to ledere. Den preges av trygg refleksjon og rolig bearbeidelse. Deltakerne deler tanker og følelser om tilværelsen og sosiale relasjoner, og arbeider med å forstå seg selv og sin måte å delta på. Oppmerksomheten kan veksle mellom det som utspiller seg i gruppen og det som vekkes av minner hos den enkelte fra fortid og nåtid i familie og arbeid.

Bakgrunn
Kommunikasjonskurset bygger på kompetanse som er utviklet i Acem gjennom mer enn 30 år i et miljø med flere leger og psykologer opptatt av meditasjon og selvinnsikt. Den første kommunikasjonsgruppen ble holdt i 1970. Siden begynnelsen av 1980-årene har Acem arrangert kommunikasjonskurs årlig.

Program for en typisk dag
 08.15 – 09.00 Frokost
 09.15 – 12.00 Kommunikasjonsgrupper
 12.15 – 13.00 Lunsj
 13.15 – 16.15 Fellesoppgaver, tur, selvevaluering
 16.15 – 17.45 Kommunikasjonsgrupper
 18.00 – 18.30 Mulighet for fellesmeditasjon
 18.30 – 19.30 Middag
 19.30 – 21.15 Uledede grupper
 21.30 - 23.00 Sosialt, dagbok og dagsrapport
 23.00 - Ro

Deltakerne er forventet å bo på stedet, delta på alle gruppemøter og fullføre alle oppgaver. Man bør ikke ha andre utenforliggende forpliktelser mens kurset varer. Det er ikke anledning til å nyte alkohol under kurset. Les hva tidligere deltakere sier om Acem kommunikasjonskurs.

Noen av lederne
Psykiater dr. med Are Holen (ansv.). Psykolog Maria Gjems-Onstad. Professor dr. philos. Halvor Eifring. Psykolog dr. philos. Turid Berg-Nielsen. Billedkunstner Eva Skaar. Redaktør Carl Henrik Grøndahl. Dr. philos. Tor Hersoug. Professor dr. juris. Ole Gjems-Onstad.

Arbeidsform
Grupper med seks til ni deltakere. En eller to ledere. To møter daglig, tilsammen 4,5 time. Uledede grupper med konflikthåndtering mm. Dessuten fellesoppgaver, selvevaluering og feedback i 2-3 1/2 timer daglig. I alt 7-8 timer.

Boform
Enkeltrom med bad. Felles måltider blir servert og er inkludert i prisen. Meget god laktovegetabilsk kost. Forutsetninger for deltagelse Ingen spesielle ut over ønsket om å arbeide med egen væremåte og samspill med andre.

Kursbevis
Deltakerne mottar kursbevis.

Halvorsbøle - Acems kurssted med detox
Halvorsbøle ligger vakkert til ved Randsfjorden, en drøy times kjøring fra Oslo, en snau time fra Gardermoen. Stedet er kjent bl.a. ved at regjeringen i 14 år holdt budsjettkonferanser der. Detox er forkortelse for detoxication – å bli kvitt ’giftstoffer’. På Halvorsbøle slipper du stress fra TV på rommet, fra alkohol, røyk og tung mat som belaster kroppen. Du får variert og velsmakende laktovegetabilsk mat. Denne rammen egner seg godt når rekreasjon, helse, velvære og avspenning står på programmet.

Pris
Dekker kursavgift, enkeltrom og helpensjon. Rabatt for heltidsstudenter med gyldig studentbevis. Påmelding senest 14 dager før kursstart til Acem hovedkontor Boks 2559 Solli, 0202 Oslo. E-post: acem@acem.no. Besøksadresse: Huitfeldtsgt 49 Oslo Telefon: 23 11 87 00 

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk. 

Ok