Tre nye meditasjonslærere i Acem

En meditasjonslærer formidler metodelyder til nye mediterende. Her er tre nye lydgiverne i Acem.

De tre nye meditasjonslærerne er: Vilde Drageset Haakensen, Oslo. Knud Erik Meyer, København. Elisabeth Heimdal Wærsted, København.

Alle tre har lang fartstid som kurslærere i Acem, med stort engasjement og viktige faglige og organisatoriske bidrag.

Vilde er født i 1973, lærte å meditere i 1993 og ble kurslærer i 1996. Hun var med i Acem studentgruppe i Trondheim og Kristiansand før hun ble leder for studentgruppen i Oslo. Hun har tilbrakt et par måneder på Acem-oppdrag i India og har undervist i England og Litauen. Hun har gjort en viktig innsats i Dyade-redaksjonen og har ledet en rekke retretter. Hun har organisert overgangsstudiet i mange år. Hun er kreftlege og forsker, er gift og har to tenåringsdøtre. Les intervju med Vilde her. 

Knud Erik er født i 1964, lærte å meditere i 1983 og ble kurslærer i 1985. Han er ansvarlig for Acem Danmarks kontorfunksjon, medlem og i perioder formann av bestyrelsen, og faglig ansvarlig for weekend-retrettene for unge i København. Han har redigert det danske Acem-magasinet. Det var han som fant frem til det som nå er Acem-huset i København. Han arbeider som lektor i strømningsmekanikk ved Danmarks Tekniske Universitet, er gift og har tre voksne døtre. 

Elisabeth er født i 1985, lærte å meditere i 2002, ble kurslærer i 2008 og yogalærer i 2013. Hun er i dag formann av Acem Danmarks bestyrelse, står for Acem Danmarks semesterprogram og har gjennom flere år hatt sentralt ansvar for ung-retretten. Hun er sivilingeniør i design og innovasjon og arbeider med forretningsutvikling og prosjektledelse med fokus på bærekraft i firmaet Saint-Gobain. Hun er gift med kurslærer Stian og har to døtre på 7 og 4 år.

Les intervju med Elisabeth fra Acem-magasinet.