Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

Redigert av Svend Davanger, Halvor Eifring og Anne Grete Hersoug

En oppdatert oversikt over hva forskningen sier om meditasjon.

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-91405-16-2
Språk
Engelsk
Pris
kr 130,00

Utsolgt

I moderne samfunn er yoga og meditasjon mye brukt for å takle stress. I denne boken presenteres dagens forskning på meditasjon på en lettlest måte. Forfatterne er forskere og helsepersonell som har personlig erfaring med Acem-meditasjon. Noen kapitler fokuserer på Acem-meditasjon, mens andre er mer generelle. Hvis du er interessert i hva forskning sier om resultater av å meditere, er dette en bok du bør lese.

 Redigert av
 Svend Davanger, Halvor Eifring & Anne Grete Hersoug
 

 44 illustrasjoner og tabeller
 192 sider
 

Ok