Halvor Eifring

Halvor Eifring

Meditasjonslærer i Acem. Professor i kinesisk ved Universitet i Oslo.

Halvor lærte å meditere som sekstenåring i 1976 og tenkte umiddelbart at dette ville representere et nytt kapittel i hans liv. Det gjorde det, og Halvor har siden engasjert seg i alle deler av Acem. Han er nå generalsekretær i Acem International og leder av Acem Norge.

Halvor er også en av redaktørene i tidsskriftet Dyade, der han blant annet har skrevet om meditasjon og mindfulness, den spontane tankestrømmen, Kina og Tibet, språk og litteratur. Han er medforfatter av flere bøker om Acem-meditasjon, deriblant Mer å hente og The Power of the Wandering Mind. Den siste sammenstiller Halvors humanistiske blikk på meditasjon og tankevandring med andre fagfolks tilnærminger fra hjerneforskning, medisin, psykologi og filosofi. Han har arrangert flere internasjonale fagkonferanser om meditasjonens kulturhistorie og utgitt en rekke bøker om emnet.

Hvert år leder han sammen med andre meditasjonslærere en tre uker lang meditasjonsretrett med døgnmeditasjoner og fokus på stillhet og eksistensielle dimensjoner.

Halvor startet Acem-aktiviteter i Taiwan, og har arrangert utallige kurs og retretter der, mange av dem sammen med sin kone Joy Lu, som er født og oppvokst på øya. Halvor har undervist i meditasjon i 11 ulike land i Europa, Asia og Amerika.

 
Ok