Fra Acems ledelse: Historiens endelige mål?

Acem har et rikt tilbud til deg denne høsten. Meditasjonen kan gi hjelp til å finne fokus i en utfordrende samtid.

I 1992 utga den kjente amerikanske statsviteren Francis Fukuyama en bok med tittelen The End of History and the Last Man. Selv om tittelen kunne høres negativ ut, var tonen svært optimistisk: Vi har nådd målet! Den kalde krigen er over, Sovjetunionen er gått i oppløsning og det vestlige liberale demokrati har vist seg ikke bare å være det beste politiske system vi kjenner, men det endelige målet for menneskehetens historiske utvikling!

Her finner du Acems samlede tilbud til deg i høst

I dag deler ikke mange hans optimisme, neppe heller han selv. Han ville kanskje hatt godt av å lære Acem-meditasjon. Da ville han for lengst ha skjønt at en så statisk forståelse av menneskehetens og historiens mål ikke lar seg forene med demokrati og liberale verdier. Meditasjon bringer deg ikke til et på forhånd fastsatt mål, men drar frem potensialer du i utgangspunktet ikke hadde tenkt på. Demokratiet er heller ingen gitt endestasjon, men et konstant forsøk på å åpne nye muligheter, i stadig møte med tilbakeslag.

Under pandemien var lenge målet klart: å bli kvitt viruset og komme tilbake til samfunnet slik det var før covid-19. Dit er vi ikke kommet, for nye mutasjoner av viruset lurer seg inn der vi trodde vaksinene skulle ordne opp. Men vi er heller ikke fanget i den isolasjonen som rammet mange av oss så hardt under nedstengningen. Vi har lært å leve med viruset.

Men verden er ikke som før. Det er krig i Europa, kaos på flyplassene, hetebølger og skogbranner, ekstremismen vokser på begge sider av det politiske landskap, og skarpe motsetninger truer igjen den liberale orden og det demokratiske styresett.

Acem-meditasjon forteller deg ikke hvilken politisk ideologi du skal slutte deg til, men kan likevel fungere som kompass og gi retning. Det betyr noe at du mediterer, både for deg selv og for andre. Du får hjelp til å se bedre hva som foregår i deg og rundt deg. Og det er fristende å sitere filosofen Ludwig Wittgenstein: “Si hva du vil, så lenge ikke det du sier, hindrer deg i å se. Og når du ser tingene som de er, er det visse ting du ikke lenger vil finne på å si.” For eksempel at menneskeheten har nådd sitt endelige mål.

Velkommen til en rik Acem-høst!

Halvor Eifring, Petter Halvorsen, Eva Skaar

Acem Norges ledelse

Finn din Acem-aktivitet nå

Ok