Fra Acems ledelse: Nytt år - ny verden

Acem-meditasjon kan støtte opp om de kreftene som vokser i retning av lys.

Religionshistorikeren Mircea Eliade forteller om stammesamfunn med en annen oppfatning av tid enn vår. Når det gamle året er omme, er det ikke bare et nytt år som står for tur, men en helt ny verden. Alt det gamle forsvinner, og det nye kommer til. Skapelsen starter fra scratch.

Ja, hadde det enda vært så vel! Da kunne Putins krig i Ukraina vært over ved årets slutt, og Xi Jinpings planer om å annektere Taiwan kunne gått i glemmeboken. Og på det personlige plan kunne vi sett bort fra våre mindre heldige valg fra året som gikk, og startet livet på ny.

Dessverre vet vi alle at det ikke er så enkelt. Det vi gjorde i fjor, har gjerne konsekvenser ikke bare i år, men kanskje i mange år fremover – på godt og vondt. Selv etter at krigen tar slutt, må Ukraina leve med ettervirkningene i lang tid, og Taiwan må fortsatt leve i skyggen av trusselen fra fastlandet.

Og likevel: Selv i moderne samfunn vet vi godt at det nye året innevarsler lysere tider. Det er ingen primitiv myte, men et meteorologisk faktum. Rent psykologisk virker det inn på både vår indre stemning og vår ytre handlekraft. Årets syklus er en realitet, og mange av våre handlinger i hverdagen følger et fast mønster – ikke bare når vi feirer jul og påske, men kanskje også når vi tar vår ferie, når vi reiser på kommunikasjonskurs, og når vi drar på meditasjonsretrett.

Og årets rundgang er ikke den eneste syklus som preger våre liv. Døgnet representerer i enda sterkere grad vekslingen mellom lys og mørke. Morgenmeditasjonen kan sette oss i kontakt med lysere sider ved sinnet, som kan følge oss som en understrøm gjennom dagens aktiviteter. Og ettermiddagens meditasjon kan gjøre at vi lettere blir ferdige med arbeidsdagens mas og bekymringer og kan møte familie og venner med friskt blikk.

Til syvende og sist har livet selv sin egen syklus, som starter med unnfangelse og fødsel og ender med sykdom (som regel) og død (alltid). Noen kommer, noen går. Som et av fjorårets numre av tidsskriftet Dyade fremholdt, kan tanken på døden stimulere en kontemplasjon over livet. Men Acem-meditasjon kan også kaste lys over alle andre livsfaser – forandring av livsretning i ungdomsfasen, hardt tiltrengt hvile og avspenning i familie- og karrierefasen, kontemplativ ro og refleksjon i den litt eldre fasen.

Kanskje er verden den samme selv om vi går inn i et nytt år. Men noe er alltid litt nytt, og Acem-meditasjon kan støtte opp om de kreftene som vokser i retning av lys. Så om ikke verden er splitter ny, inngir nyåret løfter om nye muligheter. En god del av dem finner du i kalenderen på acem.no.

Godt nytt Acem-år!

Halvor Eifring, Petter Halvorsen og Eva Skaar

Acem Norges ledelse

Ok