Veiledningsgruppe i Acem-meditasjon

Veiledningsgruppe

Kurset starter
Torsdag 12. januar 2023
Siste kursdag
Torsdag 11. mai 2023
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 21:00

En veiledningsgruppe er et trygt, trivelig og godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Vi mediterer bedre og med større utbytte når vi setter ord på det vi gjør i meditasjonen og får hjelp til å se hva som spiller seg ut i tanker, metatanker og spontanaktivitet.

Slik får vi også bedre tak på sammenhengen mellom hvem jeg er når jeg mediterer og hvordan jeg begrenser meg i hverdagen. Gruppen bringer oss videre.

I en veiledningsgruppe er alle ute på den samme reisen, og vi deler det vi ønsker å dele. Gruppen ledes av en eller to erfarne kurslærere.

"Det er spennende å være vitne til at mennesker prøver å formulere seg om de delene av livet som før har vært ordfattige. Det er store handlinger. Det er forsøk på tilstedeværelse i eget liv. Den følelsen er svimlende."

Det sier forfatteren Rune Belsvik om det som skjer i veiledningsgrupper i Acem-meditasjon.
Han har meditert i tjue år.

Kurset starter
Torsdag 12. januar 2023
Siste kursdag
Torsdag 11. mai 2023
Tidspunkt
kl 18:30 - kl 21:00

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056, eller vippse til #50529. Husk da å oppgi navn på deltaker + kursnummer V23253.
Øvrige møtedatoer: 09.02., 09.03. (langmeditasjon), 13.04. og 11.05.

Gruppene holdes i Bestyrerboligen på Skaugumåsen kurssenter, og starter kl. 18:30 med meditativ yoga for dem som ønsker det. Selve veiledningsgruppene starter kl. 19:00 og avsluttes kl. 21:00.

 

Kurstype: Veiledningsgruppe i Acem-meditasjon

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V23253

Kursledere

Dag Spilde

Pensjonert leder for IT utvikling og rådgiving. Kurslærer i Acem i mange år.