M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentakelse til prosess

Kurset starter
Tirsdag 21. november 2023
Siste kursdag
Torsdag 19. desember 2024
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:15

M1 er det naturlige kurset å ta etter grunnkurs. Passer også utmerket for deg som allerede har meditert en stund og ønsker påfyll.

Kurset går over fem kvelder. NB: Kurset startet 21/11, men videre møtedatoer avtales på første møte.

Kurset bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

 

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

Kurset starter
Tirsdag 21. november 2023
Siste kursdag
Torsdag 19. desember 2024
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:15

Kurset går over fem kvelder.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltaker + kursnummer H23170.

Studentrabatt gjelder kun for heltidsstudenter til og med fylte 35 år.

Om Acems prispolitikk

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Trondheim

Kursnummer: H23170

Ok