Intensiv videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon (16 døgn)

Kurstype: Intensiv videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon (16 dager)

Denne typen videregående fordypelsesretrett går over 16 meget intensive dager og er for Acem-mediterende som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har deltatt på minst to tre-ukers videregående fordypelsesretretter.

acem meditation intensive advanced deepening retreat

Påmelding

Kurset starter
Fredag 20. november 2020, kl 16:00
Kurset slutter
Søndag 6. desember 2020, kl 15:00
Sted
Kursnummer
H20511
Velg riktig pris for deg

Videregående fordypelsesretrett byr på meditasjoner på mer enn 24 timers varighet, kombinert med prosessorientert veiledning, walk-and-talk-sesjoner og meditativ yoga. Etter hver døgnmeditasjon er det kveldsseminar som tar for seg den meditative prosessen basert på deltakernes erfaringer. Dette letter kultiveringen av mer subtile nivåer av ledighet og mentalistisk lydgjentagelse.

Retretten stimulerer grunnleggende indre endringsprosesser. Dette har som formål å åpne sinnet for meditativ stillhet. Sammen med resten av programmet vil døgnmeditasjonene kunne bidra til å løsne det grepet tid og kropp har om oss. Psykologiske investeringer og lave selvbilder får hjelp til å slippe taket.

Videregående fordypelsesretrett over 16 dager forutsetter tidligere deltagelse på minst to videregående fordypelsesretretter over tre uker. Deltagelse fra første til siste dag på kurset er en forutsetning.

Program første dag:
Fra 16:00       Innsjekking
16:00 – 20:00 Meditasjon på rommet 
20:00            Middag
21:00            Fellesmøte

Program siste dag:
Til 12:00         Stillhet
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 - 14:00  Veiledningsgruppe
14:00 - 15:00  Fellesmøte
15:00             Pakking/avreise

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Informasjon

Praktisk informasjon - innkvartering, adkomst/transport, betaling, kontaktinformasjon

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04021. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden."

Kursledere

Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem. Professor i rettsvitenskap.


Morten Helsing

Meditasjonslærer og eiendomsforvalter for Acem.