16-dagers videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon

acem meditation intensive advanced deepening retreat

Denne typen videregående fordypelsesretrett går over 16 meget intensive dager og er for Acem-mediterende som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har deltatt på minst to tre-ukers videregående fordypelsesretretter.

Personer over 75 år anbefales ikke retretter med døgnmeditasjon, og må ved deltagelse selv overveie mulige helsemessige utfordringer.

Videregående fordypelsesretrett byr på meditasjoner på mer enn 24 timers varighet, kombinert med prosessorientert veiledning, walk-and-talk-sesjoner og meditativ yoga. Etter hver døgnmeditasjon er det kveldsseminar som tar for seg den meditative prosessen basert på deltakernes erfaringer. Dette letter kultiveringen av mer subtile nivåer av ledighet og mentalistisk lydgjentagelse.

Retretten stimulerer grunnleggende indre endringsprosesser. Dette har som formål å åpne sinnet for meditativ stillhet. Sammen med resten av programmet vil døgnmeditasjonene kunne bidra til å løsne det grepet tid og kropp har om oss. Psykologiske investeringer og lave selvbilder får hjelp til å slippe taket.

Videregående fordypelsesretrett over 16 dager forutsetter tidligere deltagelse på minst to videregående fordypelsesretretter over tre uker. Deltagelse fra første til siste dag på kurset er en forutsetning.

Program første dag:
Fra 16:00       Innsjekking
16:00 – 20:00 Meditasjon på rommet 
20:00            Middag
21:00            Fellesmøte

Program siste dag:
Til 12:00         Stillhet
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 - 14:00  Veiledningsgruppe
14:00 - 15:00  Fellesmøte
15:00             Pakking/avreise

 

Kommende 16-dagers videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon

 
mars