Keyword: litteratur

Dyade 2022/1 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Hvor levende er jeg før jeg dør?

Som barn var jeg opptatt av ensomme gamle. Jeg ville ikke bli ensom. Besteforeldre formet både idealer og det jeg ville slippe. Ensomhet og mørke er noe jeg har villet unngå. Jeg søker lys og glede til det siste.

Dag Spilde

AcemArticle

Kjærlighet og tap

Jeg har skrevet en liten tekst til min kone, som er på vei ut av livet med langt kommet demens. Noen synes kanskje det er for avslørende, eller for privat. Det får våge seg. Det private er vel også allment.

Skrevet av Anders Nesvold

AcemArticle

Ikke finne veien hjem- Er jeg meg hvis jeg blir dement?

I 2020 regnet man med at det var 101 00 personer med demens i Norge, og at det til 2050 vil være dobbelt så mange. I tidlige stadier av utvikling av demens er det vanskelig å skille mellom aldersadekvat glemsel og demenssymptomer. Mange er - med rette - redde for å bli demente.

Skrevet av Maria Gjems-Onstad

AcemArticle

Hvor mye juling kan selvfølelsen tåle?

Turid S. Berg-Nielsen

En krakelering av selvfølelsen er smertelig, men kan også gjøre en mer ydmyk og realistisk i møte med en skjebne man ikke rår over.

AcemArticle

Gammal

Rune Belsvik

Det dryp frå snøen på taket. Eg gler meg til å sitja ute i sola, berre det blir litt varmare.

AcemArticle

Leder

Eirik Jensen

Forsoningens dans

AcemArticle

Dyade 1986/01-02: Menneske mellom mote og mysterium

Artikler av Kjetil Bang-Hansen, Poul Behrendt, Stein Mehren, Cecilie Løveid og Rolf Brandrud om kreative prosesser bygget på foredrag fra Acems tredje kulturseminar på Skaugumåsen kurssenter i Asker høsten 1985.

AcemProduct

Dyade 2014/01: Flyt og friksjon

- meditasjon og skapende prosesser

Dette nummeret av Dyade gir oss glimt inn i skapende prosesser hos et knippe personer. Alle har erfaring med Acem-meditasjon.

Et fellesstrekk er oppfatningen av at friksjon er en viktig del av det å skape.

Friksjonen kan ytre seg på svært forskjellige måter. Noen ganger kan den være vanskelig å få øye på. Andre ganger inviteres den aktivt inn i prosessen.

AcemProduct

Dyade 2000/04 Arne Garborg

- inn i vår tid

Arne Garborg er ikke bare en av våre største forfattere. Han levde et liv som i seg selv er svært spennende, noe store deler av dette Dyade handler om.

AcemProduct