Dyade 1998/02: Henrik Ibsen og Brand Gynt Fra sinne til forsoning

Henrik Ibsens dramatiske dikt  Peer Gynt er folkeeie, spilt på teatre over hele verden. Brand, som han skrev året før, langt fra så folkekjært. Denne unge presten som krever alt og går løs på hulhet og halvhet rundt seg, er ikke så lett å like. Han har ikke så ovmange forsonende trekk. Men Brand er en av de skarpeste profiler i verdenslitteraturen, mener professor Edvard Beyer. Den engelske Ibsen-biografen Michael Meyer hevder at Brand er den største tragedie i europeisk litteratur siden Shakespeares dager.

Dyade 1998/02: Henrik Ibsen og Brand Gynt Fra sinne til forsoning
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Brand er på mange måter et voldsommere og derfor mer rystende menneskelig dokument. Den unge presten har kraft, vilje og drømmer som driver ham inn i undergangen. Samtidig er han svært sårbar og belastet. Han er fascinerende også fordi Ibsen dikter ham frem i et vendepunkt i sitt liv. Både Brand og Peer Gynt kan leses som uttrykk for et selvoppgjør.

I Dyade 2/1997 «Mannen Peer Gynt og hans kvinner», drøfter Carl Henrik Grøndahl Peer Gynt som teaterhistorie og redegjør for en tolkning som lå til grunn for NRK Radioteatrets kritikerroste forestilling i 1997, som er å få på CD og kassett.

I dette Dyade deler han tanker, analyser og synspunkter som er ett utgangspunkt for NRK Radioteatrets oppsetning av Brand i 1999. Han velger å se Brand og Peer som to sider av samme person, som stadier i en introspektiv prosess. Samtidig går han tett inn på Agnes-skikkelsen og mener å påvise at hun er langt mer sammensatt og medansvarlig i tragedien enn den gjengse forståelsen sier. Han trekker en linje fra Hjørdis i Hærmennene på Helgeland gjennom Agnes til Hedda Gabler.

Radioteatrets oppsetning av Brand blir etter planen sendt i NRK P2 høsten 1999 og kommer samtidig ut på CD.

Vi tror dette Dyade kan være både nyttig og til glede for den som ønsker å bli bedre kjent med Henrik Ibsen og med Brand.

Innhold:

Første del: Skorpionen
 Illsint mann med giftig husdyr

Andre del: Brand
 Ibsen skaper en ung prest fra Vestlandet

Tredje del: Gud
 Hva er det Brand trenger troen til?

Fjerde del: Brand Gynt
 Det Brand forakter, får Peer

Femte del: Agnes
 Skrev Ibsen så enkle kvinneroller?

Søkeord: teater | litteratur
Ok