Keyword: kultur

Naturoppfatninger i Japan

Utenfor rådhuset i Kobe står et rådyr og spiser datapapir. Japanerne har et pragmatisk forhold til naturen.

AcemArticle

Taoisten Laozi – fire norske versjoner

Det finnes hundrevis av oversettelser av Laozis "Daode jing" til europeiske språk. Men boken er vanskelig å tolke. Under følger fire norske forsøk på å gjengi første kapittel.

AcemArticle

Den som vet, taler ikke

Sinologien, læren om Kina, er en gren av orientalismen, men den ser ut til å bygge mer på lokale [dvs. kinesiske] kategorier og fordommer enn de fleste av sine søsterdisipliner. Inntil for noen tiår siden var det umulig for de fleste vesterlendinger å møte kinesere (med unntak av kinesiske immigranter i California). Mottagelsen av det kinesiske er derfor i høy grad blitt formidlet av orientalister i vid forstand, og dermed av selve den kinesiske ortodoksien.

AcemArticle

Zen-buddhismen og omvendt orientalisme

D.T. Suzuki var zen-buddhismens fremste talsmann i vest. Han var tilsynelatende tolerant, men i virkeligheten nedlatende overfor vestlig filosofi og religion.

AcemArticle

Acem-meditasjon i øst og vest

En skandinavisk meditasjonsteknikk undervises på Taiwan. Hva forteller erfaringene om kulturforskjeller mellom øst og vest?

AcemArticle

Hvor asiatiske er vi?

Graffitien over fra en husvegg i Trondheim er en humoristisk reklame for en norsk pop-gruppe. Men er det sant at asiatisk kultur er i ferd med å bli en del av vestlig hverdag? I hvilken grad er den vestlige verden påvirket av moralske, sosiale, politiske og begrepsmessige idéer med asiatisk opprinnelse? For å kunne svare må vi sette opp noen premisser for diskusjonen:

AcemArticle

Paradoksenes mann - om Lee Kuan Yews asiatiske verdier

Lee Kuan Yew var Singapores statsminister fra landet ble uavhengig i 1959 til 1990. I dag er han seniorminister og har fremdeles avgjørende innflytelse i landet. Samtidig har han innledet en ny karrière som internasjonal synser og propagandist for asiatiske verdier.

AcemArticle

Føde for tankene

Dette nummer av Dyade tar for seg ulike aspekter ved vegetarianisme: sammenhengen mellom kosthold og personlig erkjennelse, moral, miljøvern, helse. Vi håper at nummeret kan bidra til å nyansere det bildet mange har av vegetarianisme, og kanskje bidra til å skape større forståelse og interesse for dette kostholdsalternativet.

AcemArticle

Fellesskap i øst og vest

East is East and West is West and never the twain shall meet, påsto Rudyard Kipling. Idag snakker vi om at asiater er gruppeorienterte, mens europeere og amerikanere er individualister. Men er øst og vest virkelig uforenlige?

AcemArticle

Kjødets lyst?

Vi var på en bondegårdsferie på Nesoddlandet. Sommeren var varm. Jeg må ha sittet mye på bakken, for sand i buksen gnisset sårt. Det var den sommeren jeg fylte 4 år.

AcemArticle