Keyword: kommunikasjonskurs

Acem kommunikasjonskurs: Arena for gode samtaler
Acem kommunikasjonskurs: Arena for gode samtaler

Varme fungerer bedre enn stri vind for å få mennesker til å åpne seg. Det gjaldt i lignelsen om sola og nordavinden som konkurrerte om å få vinterfrakken av mannen. Og det gjelder like klart for Acems kommunikasjonsgrupper.

AcemArticle

Dyade 2006/02: Alene men sammen

Dybdesyn på gruppepsykologi

Det er ikke tilfeldig at Acem, som meditasjonsorganisasjon, gjennom 35 år har utviklet kurstilbud i utforsking av mellommenneskelig kommunikasjon. Dette nummeret er slett ikke en fullstendig ABC i gruppepsykologi, bare noen ytterst få bokstaver i et langt alfabet.

AcemProduct

Dyade 2009/01: Der du aldri har vært

- Acem-meditasjon og reflekterende kommunikasjon

Å delta i Acems kommunikasjons- eller meditasjonsveiledningsgrupper er som et kaleidoskop av skjebner - et reality-show som ikke er underholdning, men dypt alvor: mennesker som sammen ønsker å forstå, komme videre, handle annerledes.

AcemProduct

Det ord ikke rommer

Det er steder i sinnet man aldri har vært. Det er steder man aldri kommer – men kan nærme seg.

Meditasjon hjelper en til å favne det som senere kan uttrykkes verbalt. Mange ganger er meditasjon det første sted man møter disse stemningene i seg selv.

Men meditasjon kan gå videre og inn i områder av menneskesinnet bortenfor ordene.

AcemArticle

Ditt eget teaterstykke

I en kommunikasjonsgruppe kommer alle deltagere med hvert sitt teaterstykke. man gir hverandre roller, og ser ikke fullt ut hvem man er. På en virkelig teaterscene er tusenvis av repriser en suksess. i ens personlige liv er stadige gjentagelser av uforståtte konflikter mer et tegn på blindhet. en kommunikasjonsgruppe kan bidra til å gjøre ens indre implisitte manus mer eksplisitt, skriver Ole Gjems-Onstad. Arbeidet i en kommunikasjonsgruppe kan hjelpe en til å se klarere det større dramaet i storsamfunnet.

AcemArticle

Deltakere om Acem kommunikasjonskurs

Noen av deltakere på Acems kommunikasjonskurs om hva de har fått ut av kurset.

AcemArticle
Ok