Ofte stilte spørsmål om Acem-meditasjon

Lurer du på hva Acem-meditasjon er og om det er noe for deg? Her er svar på noen vanlige spørsmål.

1. Hva gjør man når man mediterer?

I Acem-meditasjon sitter du godt, lukker øynene og gjentar en metodelyd i tankene dine så lett og uanstrengt som mulig. Alt annet som måtte oppta oppmerksomheten din, som for eksempel tanker, bilder eller stemninger, skal du bare la komme og gå uten å forsøke å styre dem. Det som er deg, får være slik det er. Din oppgave er å møte alt med ledig lydgjentagelse. Slik skaper du frihet for det i deg som til nå har vært mindre fritt eller bundet.

Mer om Acem-meditasjon

2. Hva er forskjellen mellom Acem-meditasjon og andre former for meditasjon?

Betegnelsen “meditasjon” kan dekke mye - fra dans, turgåing, avslapning til mer metodiske teknikker. Det er nyttig å skille mellom konsentrasjonsteknikker og ledighetsteknikker. Konsentrasjonsteknikker setter seg mål og kontrollerer det spontane, bygger på disiplin og forsøker å tømme sinnet for tanker. Autogen trening er et eksempel.
Acem-meditasjon er en ledighetsteknikk, hvor hensikten er å slippe til sinnets spontanitet, løsne kontrollen. Den er ikke målrettet, men prosessorientert. Det som betyr noe, er ikke hva man opplever eller strever etter, men hva man faktisk gjør. Målstyring, disiplin og selvdirigering hemmer prosessen. De fleste meditasjonsteknikker kan gi avspenning. Bare metodiske ledighetsteknikker leder til grunnleggende selvutvikling.

3. Kan hvem som helst lære Acem-meditasjon?

Ja, Acem-meditasjon er en enkel metode som alle kan lære. Metoden krever ingen forkunnskaper eller bestemte ferdigheter. Det er imidlertid en fordel at du kan sette av tid til å meditere regelmessig over en viss tid slik at du får en bedre erfaring med hvilke resultater metoden kan gi deg.

4. Hva slags mennesker er det som lærer Acem-meditasjon?

Det er ingen spesielle kjennetegn eller fellestrekk ved de som lærer Acem-meditasjon. Alle slags mennesker lærer å meditere - menn og kvinner i alle aldre, ulike yrkesgrupper og studenter/skoleelever etc.

Intervjuer med folk som har lært Acem-meditasjon

5. Hvilket utbytte vil jeg ha av å meditere?

Når du mediterer slapper du skikkelig av, både kroppslig og mentalt. Dette er en effekt du får hver gang du mediterer. Det er derfor mulig å bruke meditasjonen sporadisk når du føler behov for det. Dersom du mediterer regelmessig over en viss tid vil du gjerne kunne merke effekter som mer overskudd, færre symptomer på stress, bedre konsentrasjon og bedre søvn. Mennesker som har meditert over flere år, opplever også at de utvikler seg som mennesker – både i forhold til eget selvbilde og i forhold til omgivelsene. Man blir jo ikke ”en annen”. Det er mer snakk om å kunne se egne tanke- eller handlingsmønstre og kunne justere disse på en måte som gjør at du fungerer mer tilfredsstillende for eksempel i forhold til jobb, familie, venner, fritidsaktiviteter og livsperspektiv.

Mer om resultater

6. Blir jeg mer selvopptatt av å meditere?

Nei, du blir ikke mer selvopptatt av å meditere. Når du mediterer tar du på en måte et 30 minutters friminutt fra hverdagen. Istedenfor å bruke tiden på andre aktiviteter, velger du å bruke tiden på å legge dagens inntrykk bak deg, stresse ned og hente deg inn igjen. På denne måten har du mer overskudd til å være sammen med andre og engasjere deg i aktiviteter med og for andre mennesker.

7. Jeg er stresset og utbrent. Er Acem-meditasjon noe for meg?

Ja, sannsynligvis. Når du mediterer stresser du ned, både fysisk og mentalt. Du spenner av i musklene, puls og pust går roligere og sinnet får bearbeidet inntrykk. Regelmessig meditasjon over tid vil dessuten gi deg større innsikt i dine egne tanke- og handlingsmønstre. La oss si du har problemer med å si ”nei” og tar på deg for mye både privat og i jobb. Gjennom å meditere vil du kunne se disse mønstrene tydeligere og oppnå en større frihet i forhold til hvordan du forholder deg til dem. Acem-meditasjon vil derfor kunne virke både forebyggende og behandlende i forhold til stress og utbrenthet.

Forskning på Acem-meditasjon

8. Hva er en metodelyd?

Metodelyden er et verktøy i metoden. Den skal virke som et nøytralt samlingspunkt i bevisstheten. Det er derfor viktig at metodelyden er nøytral og uten assosiasjoner. Den har derfor ingen språklig betydning. Metodelyden får du utdelt når du lærer å meditere på kurs. Det andre viktige verktøyet, og som kurset handler mye om, er hvordan du gjentar denne lyden i tankene. Det er her nøkkelen til utbyttet ligger. 

9. Hvordan kan jeg lære Acem-meditasjon?

Du kan lære Acem-meditasjon på en rekke ulike kurs alt ettersom hva som passer best for deg. Du kan ta et grunnkurs over 4 uker der gruppen møtes en kveld i uka. Søk på ”Grunnkurs i Acem-meditasjon” under din landsdel for å finne nærmeste kurs. Du kan også lære Acem-meditasjon over én helg. Disse kursene holder primært på Acems eget kurssted, Halvorsbøle ved Randsfjorden, men også enkelte andre steder. Dersom det passer best å sette av en uke for eksempel av sommerferien, kan du lære å meditere på enkelte av Acems sommerkurs som arrangeres i Norge og en rekke land i Europa.

Oversikt over kommende grunnkurs i Acem-meditasjon

10. Hva er forskjellen på yoga og meditasjon?

Yoga består av langsomme fysiske øvelser som bearbeider kroppslige spenninger, og skaper stabilitet og styrke. Yoga gir en grundig kroppslig avspenning og en mental ro. Meditasjonen gir også kroppslig og mental avspenning, men har for den regelmessige utøver et større potensiale for psykologisk vekst. Dersom du praktiserer både yoga og Acem-meditasjon vil de forsterke hverandres effekt. Derfor er det gjerne lagt inn yoga på programmet til helge- og ukesretretter i Acem-meditasjon.

Norsk Yogaskole

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk.