- Meditasjon bidrar til endringer i hjernen

I dette intervjuet i den spanske avisen La Vanguardia våren 2010 forteller Acems grunnlegger Are Holen blant annet om de nyeste forskningsresultatene fra arbeidet med Acem-meditasjon.

Intervjuet førte til over 500 e-poster og over 200 påmeldinger til grunnkurs i Acem-meditasjon i Spania.

La Vanguardia – 08/04/2010 Are Holen, ekspert i posttraumatisk stress og skaperen av en meditasjonsmetode

64 år. Jeg er norsk. Gift og har to barn. Psykolog, medisinsk doktorgrad og spesialist i psykiatri. Professor i neuromedisin ved Universitetet i Trondheim. Utdannelse er verktøyet for et lands velstand. Tror på en ikke-straffende Gud.

”Meditasjon forandrer hjernen over tid”

Uten buddhaer eller røkelse

Han er en mann med ytterpunkter, undersøker virkningene av meditasjon, dyp avspenning, og posttraumatisk stress. Han ble hentet til USA etter angrepet på tvillingtårnene og til Tailand etter tsunamien for å samarbeide om den initiale psykologiske behandlingen av dem som var rammet, og har arbeidet som forsker på California Universitetet. I 1966 skapte han skolen ACEM, en frivillig non-profit organisasjon, en ikke-religiøs meditasjonsmetode for forbedring av personligheten utviklet av leger og psykologer, som har aktivitet i forskjellige land, inkludert Spania. 

I 1980 sank en oljeplattform mellom England og Norge. Av 212 personer overlevde 89, som jeg har etterundersøkt flere ganger.

Da har De behandlet dem gjennom tredve år. Noen konklusjoner?

Jeg har i mange år undersøkt posttraumatisk stress etter katastrofer og sett at man må gi oppmerksomhet til personene straks etter katastrofen fordi etter de første undersøkelser kan du vite hva som vil være deres utvikling, og hvilken behandling hver enkelt bør få.

Hvordan påvirker det en å bli stilt ansikt til ansikt med døden? Generelt vil personene i større grad verdsette livet, vennene, fritiden, og vil være mer opptatt av familiens ve og vel.

Øker ens tro på Gud?

Dette er noe som i høy grad tiltrakk min oppmerksomhet. Generelt slutter folk å tro etter en katastrofe.

De undersøker også effekten av meditasjon på hjernen.

Jeg begynte å gjøre yoga og meditere da jeg var 16, ett år etter at min far, også lege, ble syk. Meditasjonen ga meg kontakt med mitt indre, med forståelse av emosjonene. Resultatet var fascinerende i et eksistensielt perspektiv.

Og De bestemte Dem for å dele erfaringene?

Mens jeg fremdeles var student grunnla jeg skolen Acem International, to år før 68, slik at det var mange som ønsket å lære meditasjon og vi vokste raskt. Min metode baserer seg ikke på noen religiøs tro eller filosofi: den forklares i vitenskapelige termer og alltid i forhold til moderne psykologi.

Fortell meg.

Vi har gjennomført noen undersøkelser publisert i vitenskapelige tidsskrifter, som forsøker å finne ut hva som gjør at meditasjonsteknikken virker.

Og?

I begynnelsen, i 70-årene undersøkte og fastslo man de fysiologiske endringer som meditasjon fremkaller; reduksjon i hjerteslagene, i åndedrettsfrekvensen, i muskelspenninger, normalisering av blodtrykk og reduksjon i oksygenforbruk.

Men Deres er hjernen.

Ja, foregående år publiserte vi en artikkel hvor det ble vist at hjernebølgene under Acem-meditasjon viser avspenning, men også tegn på psykologisk bearbeidelse.

Hva betyr det?

Når du mediterer, vil konkrete deler av hjernen sende ut theta-bølger, som viser lettelse i stress. I det lange løp tyder det på reduksjon i angst; de øker den mentale kapasitet, gir impulser til fantasi og kreativitet, reduserer smerte, skaper en tilstand av tilfredshet og stimulerer utskillelse av endorfiner.

Det er fantastisk.

Meditasjon kan sette oss i kontakt med minner som er fortrengt og som var i bakgrunnen av oss selv, sterke emosjoner, glemte traumer, på en måte som muliggjør integrering av disse minnene.

Meditasjonen modifiserer hjernen i det lange løp?

Ja, den bidrar til endringer. Hvordan du opplever, hvordan du oppfatter andre, hvordan du forholder deg til andre, kan forandres med meditasjon. Nyere forskning viser at de som mediterer har større tykkelse i områder av hjernebarken. Andre undersøkelser viser at mediterende lever lenger.

Å meditere øker motstandsevnen.

Når stress går ned, cortisolnivået går ned og imunsystemet bedres, ja, og det kan påvirke en rekke forhold, blant annet vekst av noen tumorceller. Det påvirker det anticancerogene imunsystemet, og hjertet.

… Og alt det uten røkelse og buddha-statuer.

Acem-metoden fokuserer på en lyd som du gjentar inni deg, og som ikke har noen mening, og du konsentrerer ikke oppmerksomheten på noe punkt, men lar tankene passere. Det gjelder ikke å forsøke å oppnå avspenning; hjernen gjør det uten å forsøke det, som en refleks, ikke som et mål.

Hvis du ikke konsentrerer deg og lar ideene passere, hvordan løser du det?

Avspenningen tillater at personlige, uavsluttede temaer kan komme til overflaten av bevisstheten, og dermed avsluttes sider ved dem - ikke på en intellektuell måte, men gjennom holdningen, som gjør at du ser ting på en annen måte. Meditasjonen tillater at en viss mengde kreativitet manifesteres.

Hvilke andre endringer skaper den?

Det er mulig at deler av deg manifesteres, som du aldri har benyttet, som du har forkastet gjennom dine livsvalg.

Det ligner på psykoanalyse.

Ja, det eksisterer mange likheter mellom psykoanalyse og meditasjon; forskjellen er at i psykoanalyse snakker du.

Det sies at ord helbreder, men i tilfelle med meditasjon…

Meditasjonen virker på dypere nivåer, på et prekonseptuelt plan. I psykoanalyse kan du snakke i timesvis og ikke forandre noe, men når man oppnår å bevege seg inn i de dypere lag av bevisstheten gjennom meditasjon, øker sannsynligheten for forandring.

Det sier meg at meditasjon er psykoanalysen for de fattige?

Den er mer tilgjengelig for alle, også for dem som er meget travle.

Hvor ofte bør man meditere?

Med tretti minutter to ganger om dagen kan man oppnå endringer i personligheten.

IMA SANCHÍS

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investeringen i egen meditasjonsutvikling, enten du mediterer regelmessig eller sporadisk. 

Ok