Stress – arbeid – kjærlighet. Acem-meditasjon i perspektiv

Red.: Are Holen

Vår livsutfoldelse preges av motsetninger. Vi ønsker både variasjon og stabilitet. Vi lengter etter trygghet, men ønsker også fare. Vi vil ta ansvar, men ønsker samtidig frihet og tid til oss selv. Den moderne verden møter våre behov gjennom raske skiftninger. Gjennom konsum. Resultatet kan bli mennesker uten forankring og med begrenset evne til refleksjon, introspeksjon og innlevelse.

Stress – arbeid – kjærlighet. Acem-meditasjon i perspektiv
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-91405-04-9
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Lite i samtiden inviterer til eksistensiell fordypelse. Men i dette tomrommet oppdager stadig flere at meditasjon er en mulighet til å undersøke noe dypt menneskelig. Med økt orientering mot meditasjon, vokser også behovet for å klargjøre hva fenomenet faktisk er. Høyst forskjellige metoder fremstår under etiketten meditasjon. Spekteret er like bredt som for ulke typer sport.

I boken Stress Arbeid Kjærlighet deler sentrale ledere i Acem refleksjoner omkring hva Acem-meditasjon er, hvilke resultater metoden kan gi og hvilken kulturell og samfunnsmessig sammenheng metoden kan settes inn i.

Av innholdet:
 Sommerfest med myggstikk og meditasjon
 Stream of consciousness og Acem-meditasjon
 Vekst etter tyve
 Produktivitet, samarbeid og meditasjon
 Forankring og omskiftelighet
 Sosial kapital og demokrati.
 

 Redaktør er lege og psykolog Are Holen, faglig leder av Acem.

Søkeord: stress | meditasjon | acem
Ok