Ole Gjems-Onstad

Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem.

Leder Acem International.

Professor i skatterett.