Are Holen

Are Holen

Lege og psykolog. Professor emeritus i medisin ved NTNU. Acems grunnlegger.

Are Holen (født 1945 i Norge) grunnla Acem i 1966, da han var student. Han har vært sentral i utviklingen av Acem-meditasjon og dens meditasjonspsykologi. Han har også vært sentral for utviklingen av Acems kurs i mellommenneskelig kommunikasjon. I mange år var han leder av Acem, som gradvis utviklet seg til en internasjonal organisasjon. Fra 2016 trakk han seg som internasjonal leder. Nå er han ansvarlig for fagutvikling og intern opplæring i Acem International.

I 1968 grunnla han den første yogaskolen i Norge, Norsk Yoga-skole, som underviser i klassisk, meditativ yoga og impulsøvelser.

Som respektert foreleser og meditasjonslærer har han praktisert yoga og pusteøvelser siden 1961 og meditasjon siden 1963. Han har instruert - enten personlig eller gjennom andre - titusenvis av personer, i forskjellige land og kulturer. Han leder fremdeles Acem-retretter en rekke steder rundt i verden.

Are Holen er utdannet lege og psykolog og spesialist i psykiatri og psykoterapi. Han har også fungert som veileder for leger og psykologer under spesialisering. Hans forskningsområder omfatter traumatisk stress, medisinsk utdanning og gruppeprosesser. Han er en internasjonalt anerkjent stressforsker og er ekspert i studiet av mennesker i krise etter ulykker og katastrofer. Han ble blant annet kalt inn som ekspert etter terrorhendelsen i Norge 22. juli 2011, tsunamien i Det indiske hav i 2004 og angrepet på World Trade Center 11. september 2001. Han har utviklet et treningsprogram for krisehåndtering og terapeutisk behandling av traumatisk stress kalt Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress® (RITS®). Han har vært involvert i publisering av mer enn hundre vitenskapelige artikler eller fagbokkapitler, hovedsakelig relatert til traumatisk stress, men også innen akademisk innlæring og gruppeprosesser, samt meditasjon.

Han er nå pensjonert, men er fortsatt aktiv forsker og professor emeritus i medisinske atferdsfag (medisinsk psykologi) ved Det medisinske fakultet, NTNU, der han tidligere var prodekan for undervisning. Han var aktiv i oppbyggingen av legestudiet ved NTNU, blant annet som koordinator for problembasert læring. Han var også sentral i utviklingen av faget Eksperter i Team for hele NTNU. På 1990-tallet var han knyttet til University of California San Francisco, i 1999-2000 til Stanford University, og senere til University of North Dakota i fem år. Han har vært gjesteforeleser knyttet til sin forskning ved mange store universiteter i Europa, USA, Australia og Asia. Han er æresdoktor ved The Open University (OU) i England. OU er et av Europas største universiteter, med 170.000 studenter og en omfattende forskningsvirksomhet.

I sine yngre dager studerte han sanskrit og hadde interesse for indisk filosofi. I løpet av Acems første år tilbrakte han tid i India, hvor han sammenlignet og utforsket ulike meditasjonstradisjoner.

I 2014 ble Are Holen av Hans Majestet Kong Harald slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin samfunnsnyttige virksomhet, inkludert hans arbeid i Acem. I 2016 mottok han den internasjonale Brand Personality Award. I 2018, på Gandhis 150. fødselsdag, mottok han Gandhi Peace Honor i Chennai, India, for sitt bidrag til fred og harmoni i verden, på et folkemøte med 12.000 mennesker til stede i publikum.

Han er gift og er far til to barn.

Linker

Store Norske Leksikon

Wikipedia

YouTube: Are Holen on meditation (på engelsk)

Life’s Balance - Are Holen intervjuet av R. Gowri i The New Straits Times, Malaysia

Modern Meditation - Are Holen intervjuet av Rubini Kamalakaran i The Sun, Malaysia

Body and Mind Care: Meditative Yoga - Are Holen intervjuet av Priti Agrawal i Speaking Tree, The Times of India

Meditation Brings Changes to the Brain - Are Holen intervjuet av Ima Sanchís for La Vanguardia, Barcelona

 

Bøker on meditasjon og yoga av Are Holen

Stillhetens psykologi, ny utgave 2017

- Engelsk utgave: Psychology of Silence - perspectives on Acem Meditation: paperback version or Kindle version

Inner Strength - the Free Mental Attitude in Acem Meditation: book or audio CD

Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon (med Halvor Eifring)

God langmeditasjon - guide til retretter i Acem-meditasjon (med Torbjørn Hobbel)

Yogaboken. Bevegelse og pust. (med Torbjørn Hobbel)

- Engelsk utgave: Meditative Yoga: Integrating Body, Breath and Mind 

 

Kommende kurs

Ok