Veiledningsgruppe i Acem-meditasjon

Veiledningsgruppe, primært for de under 45

Kurset starter
Tirsdag 5. april 2022
Siste kursdag
Tirsdag 27. september 2022
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:30

En veiledningsgruppe er et trygt, trivelig og godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Vi mediterer bedre og med større utbytte når vi setter ord på det vi gjør i meditasjonen og får hjelp til å se hva som spiller seg ut i tanker, metatanker og spontanaktivitet.

Slik får vi også bedre tak på sammenhengen mellom hvem jeg er når jeg mediterer og hvordan jeg begrenser meg i hverdagen. Gruppen bringer oss videre.

I en veiledningsgruppe er alle ute på den samme reisen, og vi deler det vi ønsker å dele. Gruppen ledes av en eller to erfarne kurslærere.

"Det er spennende å være vitne til at mennesker prøver å formulere seg om de delene av livet som før har vært ordfattige. Det er store handlinger. Det er forsøk på tilstedeværelse i eget liv. Den følelsen er svimlende."

Det sier forfatteren Rune Belsvik om det som skjer i veiledningsgrupper i Acem-meditasjon.
Han har meditert i tjue år.

Kurset starter
Tirsdag 5. april 2022
Siste kursdag
Tirsdag 27. september 2022
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:30

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer V22270.

Smittevern

Vi følger de alminnelige krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter.

Denne veiledningsgruppen går over fem ganger og gruppen avtaler sammen de fire neste møtene. Veiledningsgruppen er primært for personer under 45 år.

 

Kurstype: Veiledningsgruppe i Acem-meditasjon

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22270

Kursledere

Gunnar Brataas

Seniorforsker i SINTEF. Kurslærer. Leder av Acem Trondheim.