Helgeretrett i Acem-meditasjon

Ung helgeretrett - Indre frihet

Kurset starter
Fredag 23. september 2022, kl 18:00
Kurset slutter
Søndag 25. september 2022, kl 14:00

En meditasjonsretrett med en liten twist. For deg mellom 17 og 35 år. 

I tillegg til lange meditasjoner (3-4 timer), veiledning og yoga, vil vi på denne retretten utforske temaet "Indre frihet". Gjennom refleksjon og enkle visualiseringsøvelser nærmer vi oss spørsmål som dette:

  • Hvilke indre drivkrefter begrenser din livsutfoldelse?
  • I hvilke situasjoner føler du deg fri, i hvilke føler du deg hemmet?
  • Hvordan kan meditasjonen bidra til større indre frihet?
  • Hvordan påvirker vurderingene dine av egen meditasjonsutførelse hvordan du mediterer?

Lørdag kveld samles vi rundt bålet. 

Lange meditasjoner gir mer avspenning, og vi får bearbeidet oppsamlet stress og slitenhet. Yoga og veiledning bringer oss enda lenger inn i den meditative prosessen og øker bearbeidelsen av psykologisk rusk og rask.

Vi får tak i mer av oss selv, og kan komme i kontakt med impulser, følelser og drivkrefter som til vanlig ikke er så lett tilgjengelige. Kontakten innover og ledig lydgjentagelse i dette indre landskapet kan på sikt gi større frihet, så vi får brukt mer av oss selv og blir mindre påvirket av både egne begrensninger og av ytre press og distraksjoner. 

Bli med Acem Ung på en introspektiv, utforskende og meditativ helg.

En helgeretrett gjør alltid godt, også når vi kjenner motstand mot meditasjonen, mediterer uregelmessig eller trenger veiledning.

Helgeretretter er et tilbud til alle som har lært Acem-meditasjon. Ønsker du å lære Acem-meditasjon over en helg, finner du tilbud under kategorien Grunnkurs.

Fredag kan du sjekke inn fra kl. 15 og meditere på rommet inntil middag som er 19-20, deretter veiledning i grupper og kveldsseminar.

Kurset starter
Fredag 23. september 2022, kl 18:00
Kurset slutter
Søndag 25. september 2022, kl 14:00

PRAKTISK INFORMASJON

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04021 eller til Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer H22506.
Studentrabatt gjelder heltidsstudenter.

 

Kurstype: Helgeretrett i Acem-meditasjon

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Kursnummer: H22506

Kursledere

Carina Heimdal Waag

Kurslærer i Acem. Yogalærer i Norsk Yoga-skole. Senior Analytiker i CICERO Shades of Green.


Jonas Meyer

Jonas Meyer er kurslærer i Acem