M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1-kurs for unge - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Onsdag 6. mars 2024
Siste kursdag
Onsdag 8. mai 2024
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 19:15

Dette kurset er for deg mellom 17 og 35 år. Fortsettelseskurs M1 tar deg et steg videre, enten du kommer rett fra grunnkurs eller det er en liten stund siden du lærte å meditere. Her drøfter du ulike temaer i egen meditasjonspraksis, som bidrar til at det blir lettere å meditere. 

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi, og du kan få en bedre forståelse av meditasjonsprosessen og gå dypere inn i sentrale aspekter ved Acem-meditasjon: metodelyden, ledighet og meditasjonsvaner.

Utgangspunktet er et kurshefte med korte tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst hvordan du mediterer. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte inkluderer 45 minutters meditasjon.

Kurset starter
Onsdag 6. mars 2024
Siste kursdag
Onsdag 8. mai 2024
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 19:15

Kurset går over 5 ganger, på følgende onsdager: 6. mars, 20. mars, 3. april, 17. april og 8. mai.

Alternativt til å melde deg på via påmeldingsknappen kan du betale inn kursavgiften tilp kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltaker + kursnummer V24120.

Studentrabatt gjelder for heltidsstudenter til og med fylte 35 år.

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Kursnummer: V24120

Kursledere

Emil Aarseth

Moderator i Acem-meditasjon


Ok