M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1- Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Onsdag 11. mai 2022
Siste kursdag
Onsdag 14. september 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:00

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Onsdag 11. mai 2022
Siste kursdag
Onsdag 14. september 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:00

Det eneste du trenger for å være med, er en datamaskin (eller smarttelefon) med fungerende kamera, mikrofon og hodetelefoner. Når kurset nærmer seg får du en e-post med en lenke som enkelt tar deg inn i det digitale møterommet.

Her finner du tips til deg som skal følge nettundervisning i Acems regi.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden.Møtedatoer: 11. mai, 1. juni, 17. august, 31. august og 14. september
 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22102

Kursledere

Jacob Lind

IT-utvikler.

Moderator i Acem-meditasjon.


Andreas Færøvig Olsen

Moderator i Acem.

Har meditert siden 2011. 

Utdannet informatiker og jobber med systemutvikling og ledelse.