M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Torsdag 10. mars 2022
Siste kursdag
Torsdag 7. april 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:15

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Torsdag 10. mars 2022
Siste kursdag
Torsdag 7. april 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:15
Kurset går over 5 torsdager: 10. mars, 17. mars, 24. mars, 31. mars, og 7. april

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager , samt kursnummer H22162.
 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: V22162

Kursledere

Veronika Erstad

Veronika lærte å meditere i 2012, og har vært kurslærer i Acem siden 2021.

Hun er forfatter og miljøterapeut.