M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1- Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset starter
Torsdag 16. september 2021
Siste kursdag
Torsdag 11. november 2021
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:30

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Torsdag 16. september 2021
Siste kursdag
Torsdag 11. november 2021
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:30

Det eneste du trenger for å være med, er en datamaskin (eller smarttelefon) med fungerende kamera, mikrofon og hodetelefoner. Når kurset nærmer seg får du en e-post med en lenke som enkelt tar deg inn i det digitale møterommet.

Her finner du tips til deg som skal følge nettundervisning i Acems regi.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden.

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: H21103

Kursledere

Vidar Otnes

Teknisk sjef i et oljeselskap. Jobber med oljefeltutbygging i Nordsjøen. Kurslærer i Acem.