Ny studie: Acem-meditasjon og psykologiske forsvarsmekanismer

Teamet bak studien var overrasket over de gunstige funnene både når det gjaldt forsvarsmekanismer og stressplager. 

- Vår studie fra 2018 dokumenterte at Acem-meditasjon er en god og effektiv stressmestringsmetode, sier psykolog Anne Grethe Hersoug.

- De som deltok, var arbeidstakere i ulike norske bedrifter som svarte på spørsmål om stressrelaterte plager. En tilleggsstudie, som vi nylig har publisert, undersøkte om det var sammenhenger mellom de samme deltagernes forsvarsmekanismer og hvordan de følte seg mentalt,og i forhold til nervøsitet, bekymringer, søvnproblemer og smerter.

De som praktiserte Acem-meditasjon, fikk en gunstig kombinasjon av reduserte psykologiske forsvarsmekanismer og bedring av sine stressrelaterte plager. Dette kan tyde på at både reduksjon av forsvarsmekanismer og stressplager er oppnåelig med Acem-meditasjon.

- Siden denne studien er den første, er det ønskelig med flere, for å se om nye resultater peker i samme retning.

- I kontrollgruppen fant vi verken at stressrelaterte plager ble redusert eller.samsvar mellom endringer, slik som i meditasjonsgruppen. Ideelt sett ville det være ønskelig med en tilfeldig fordeling av deltakere mellom meditasjonsgruppen og kontrollgruppen, men det lot seg dessverre ikke gjøre i denne studien, forteller lege Morten Wærsted.

- Hva er psykologiske forsvarsmekanismer?

- Vi bruker forsvarsmekanismer til å mestre krevende følelsesmessige opplevelser. De kan aktiveres uten at vi er oss det bevisst og blir en del av vår vanemessige væremåte i situasjoner der vi har liten følelse av kontroll. Økt psykologisk stress er forbundet med mer bruk av disse forsvarsmekanismene. sier Hersoug.

- Vår måte å oppleve situasjoner under stress kan gjøre oss mindre i stand til å takle ubehag. Det er lettere å bli bekymret og ha behov for å skyve unna ubehagelige følelser som angst og uro, Flere situasjoner oppleves negativt og utfordrer vår selvfølelse, ikke minst i relasjoner til andre, på jobb og privat. Ikke alltid er det lett å se hvem som er kilden til ubehag som oppstår – oss selv eller de andre.

De som lærte å meditere, fikk bedre søvn og mindre angst, uro og smerte. Og nå viser tilleggsstudien at reduksjon av forsvarsmekanismer henger sammen med denne bedringen. - Det er et godt utgangspunkt for å utforske dette området mer inngående, forteller Bjørn Lau, leder av psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Her finner du studien:

Anne Grete Hersoug, Morten Wærsted & Bjørn Lau (2021): Defensive functioning moderates the effects of nondirective meditation. Frontiers in Psychology, 12, 629784;

DOI: 10.3389/fpsyg.2021.629784

  • Morten Wærsted

    Dr.med. Spesialist i arbeidsmedisin. Kurslærer i Acem.

  • Anne Grete Hersoug

    Psykolog, dr. philos. Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi, Universitet i Oslo. Kurslærer i Acem.

Ok