Morten Wærsted

Morten Wærsted

Dr.med. Spesialist i arbeidsmedisin. Overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Kurslærer i Acem.

Lege, spesialist i arbeidsmedisin med doktorgrad innen muskelfysiologi og har forsket på stress og muskel-/skjelettplager. Han deler arbeidstiden mellom bedriftslege og forskning/undervisning. Han har 30 års erfaring med undervisning i Acem-Meditasjon og gruppepsykologiske prosesser.

 

Kommende kurs