Nære gruppeprosesser på trygg avstand: Acems kommunikasjonskurs 2021

Acems kommunikasjonskurs er en enestående anledning til å utforske deg selv og ditt forhold til andre. I fjor måtte det avlyses på grunn av smittefaren, men nå er gode rutiner på plass. Det kan være klokt å sikre en plass tidlig.

Et kommunikasjonskurs gir god trening og erfaring som kommer til nytte både i barneoppdragelse, parforhold, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, ledelse, personalbehandling og selvforståelse.

Kommunikasjonsgruppen har seks til ni deltakere og en eller to ledere. Den preges av trygg refleksjon og rolig bearbeidelse. Deltakerne deler tanker og følelser om tilværelsen og sosiale relasjoner, og arbeider med å forstå seg selv og sin måte å delta på. Oppmerksomheten kan veksle mellom det som utspiller seg i gruppen og det som vekkes av minner hos den enkelte fra fortid og nåtid i familie og arbeid.

Meld deg på her

Les også: Deltakere om utbyttet av Acems kommunikasjonskurs

  • Dyade 2006/02: Alene men sammen

    Dybdesyn på gruppepsykologi

    Det er ikke tilfeldig at Acem, som meditasjonsorganisasjon, gjennom 35 år har utviklet kurstilbud i utforsking av mellommenneskelig kommunikasjon. Dette nummeret er slett ikke en fullstendig ABC i gruppepsykologi, bare noen ytterst få bokstaver i et langt alfabet.