Deltakere om Acem kommunikasjonskurs

Noen av deltakere på Acems kommunikasjonskurs om hva de har fått ut av kurset.

- Større selvinnsik

Lene Torjussen
Trygdeetaten

Jeg har fått større selvinnsikt og hjelp til å komme ut av mer satte adferdsmønstre. Det har også gitt meg større innsikt og forståelse for barndommens betydning. Refleksjoner over dette kan gi større forståelse av en selv i voksen alder. Kommunikasjonskurset har gitt meg nytt grunnlag for å lete litt videre. Fått tak på flere strukturer og sider ved meg selv.

- Kommkurs er spennende

Stian Drageset
Konserntrainee Storebrand

Kommunikasjonskurs er spennende. Ser tydeligere hvorfor jeg reagerer som jeg gjør. Her går vi bak fasadene, får lettere tak i det vi prøver å skjule til daglig. Ser nå bedre sammenhenger mellom erfaringer fra barndommen og hvordan jeg fungerer i dag. Det å bli bevisst dette gjør det litt lettere å endre inngrodde reaksjonsmønstre.

- Det viktigste som har skjedd meg de siste årene

Evy Hillestad, Kommunenes Sentralforbund

Kommunikasjonskurs er noe av det viktigste som har skjedd meg de siste årene. På jobben må jeg ofte forholde meg til ulike arbeidsgrupper og medlemmer. Jeg stiller nå oftere spørsmål for å få frem nyanser og innsikt, fremfor å påpeke uenigheter og feil. Særlig er dette nyttig i forbindelse med ledelse av grupper. Håndterer også utfordrende personer og endringer bedre enn tidligere. Jobben går rett og slett litt lettere. Jeg har også fått bedre tak på hva som hemmer meg i nære relasjoner.

- Utnytter min ressurser bedre

Morten Børge-Ask, konsulent og leder av Consel

Som leder i næringslivet har jeg deltatt på et stort antall kurs innen personlig utvikling. Noe har vært til dels verdifullt, mens annet har vært ”stunt” uten langsiktig virkning. Allerede etter første kommunikasjonskurs forsto jeg hvor dypt dette gikk. Med tre kurs bak meg forstår jeg mer av min uhensiktsmessige atferd, som nå er langt mindre i følge mine nærmeste omgivelser. Dette bidrar igjen til at jeg utnytter mine ressurser på en langt mer effektiv måte.

-En nærhet man sjelden finner

Anders Boeryd, forstmann

Det fungerer veldig harmonisk og trygt og med gode ledere. Gruppen forsterker og tydeliggjør mekanismer i meg selv som også er til stede i hverdagen, bare mindre tydelig. Samværet i gruppen har vært veldig bra. Det har gitt en god følelse å merke at gruppen føyes sammen. Vi oppnår en nærhet man sjelden finner i dagliglivet. Jeg tar med meg mye hjem. Har sett ting jeg reagerer på både i arbeidssammenheng og privat i et nytt lys.

- Livstemaene ble tydeligere

Svanhild Brennhaugen, oppvekstsjef

Jeg kom til komm-kurs uten forventninger. Kommgruppa gjorde på utrolig kort tid mine livstema klare, og jeg ser bedre hva jeg skal jobbe videre med. Jeg har fått med meg mye jeg kan bruke i jobbsammenheng; hvor mye man har å vinne på en god gruppeprosess f.eks. Vekslingen mellom gruppen og samværet på leilighetene var bra; samspillet ga meg den tryggheten jeg trengte for ikke å stenge av. Jeg kommer nok tilbake - kanskje allerede neste år.

- Oppriktigheten gjør meg trygg

Arne Just Lund, ingeniør

Tre komm-kurs har gjort meg til et gladere menneske. Jeg går noen skritt fremover hver gang. Jeg synes kurset er en enestående anledning til å komme i kontakt med seg selv. Jeg er blitt hjulpet til å bryte uheldige livsmønstre; noe som kan være nyttig for dem som kommer etter meg. Min identitet er blitt mindre knyttet til jobbrollen. Opplegget virker ærlig og skikkelig - det overrasker meg at det ikke er fulltegnet lenge på forhånd.Den oppriktighet som preger det som foregår her, gjør meg trygg. komm-kurs er et veldig godt tilbud.

- En atmosfære av trygghet

May Bjørg Olsen, reiselivs-medarbeider

Jeg opplevde mitt første komm-kurs i år. Kom ganske stresset fra reising og jobb og ble nokså provosert. Jeg skjønte sant og si ikke helt hva som foregikk, og jeg fikk behov for å ta avstand og stille meg utenfor. Etter hvert forsto jeg at her var det anledning til å ta frem de såreste punktene du har i ditt liv og bli tatt i mot i en atmosfære av trygghet. Her fikk jeg gått over en terskel, og jeg avslutter kurset med en følelse av å ha vært med på noe viktig.

- Det settes i gang så mange tanker

Liv Rokstad, sykepleier

Lederne er både sensitive nok og analytiske nok til å fange opp ting som gikk meg hus forbi. Denne gangen har jeg merket hvor stor forskjell det er når man får kontakt med følelsene i de temaene man er innom. Da blir det noe helt annet enn når jeg bare snakker om det. Jeg registrerte også at jeg var kommet borti noe jeg ikke skjønte. Det settes igang så mange tanker og så mye det kunne vært interessant å gå videre på. Jeg havnet en helt annen plass enn der jeg trodde før kurset begynte.

- Det mest sentrale er bak maskene

Finn Ove Arnestad, økonomisjef

Jeg brukte tiden på en helt annen måte i år enn på tidligere komm-kurs. Før tok jeg opp mer jobbrelaterte ting - i år var det langt mer personlige tema jeg tok opp. Jeg brukte gruppen som speil i større grad enn før. Jeg jobber mye, og jeg har ofte lite tid til familien. Det var vel derfor jeg begynte å meditere, for å få mer overskudd. Etter et kommunikasjonskurs føler jeg meg priviligert som får oppleve den stemningen som er her. At det mest sentrale er det som er bak maskene, det er helt sikkert.

Ok