Meditere daglig eller sporadisk?

Liker du meditasjonen, men får ikke etablert en vane akkurat nå? Disse perspektivene kan overraske deg.

Forskjellen mellom daglig Acem-meditasjon og sporadisk Acem-meditasjon kan være betydelig. Her er noen av det som skiller de to måtene å bruke meditasjon på:

Effekter av daglig Acem-meditasjon

  • Bidrar til å opprettholde en jevn praksis og gjør det lettere å komme inn i meditasjonsmodus
  • Kan føre til økt effektivitet og konsentrasjon i hverdagen
  • Kan bidra til å redusere stressnivået ditt og hjelpe deg med å håndtere stressende situasjoner bedre
  • Kan hjelpe deg med å sovne lettere og få bedre søvnkvalitet
  • Kan bidra til personlig utvikling og økt selvinnsikt

Effekter av sporadisk Acem-meditasjon

  • Kan gi avspenning og energi, men effekten kan være mindre enn ved daglig meditasjon
  • Kan være nyttig i stressende situasjoner eller når man trenger en pause i hverdagen
  • Kan være et godt alternativ for de som ikke har tid eller mulighet til å meditere daglig

Det er viktig å merke seg at det kan ta tid å oppleve positive effekter av meditasjon, og at det kan være lurt å meditere regelmessig over en lengre periode for å se om det kan ha positive effekter for deg.

Hvorfor faller jeg ut av meditasjonsvanen?

Mange som har lært Acem-meditasjon opplever at de får etablert en god vane under grunnkurset og kanskje i en periode etterpå, men så faller de ut av vanen.

Det kan være mange grunner til dette: Endringer i livssituasjon, i daglige rutiner eller økt jobbpress. 

Men veldig ofte er årsaken å finne i selve meditasjonen: Den har begynt å virke på dypere nivåer av deg. Da kan det bli mer utfordrende å meditere, uten at du nødvendigvis registrerer det bevisst.

Slik virker Acem-meditasjon på dypere deler av sinnet

Avspenning får du hver gang du mediterer. Når du slapper av, kommer uferdig psykologisk materiale til overflaten. Det er ledig “båndbredde” i sinnet for å jobbe med ting som det hittil ikke har vært rom til å få luftet ut.

Regelmessig meditasjon betyr mer avspenning, og dermed kommer dypere deler av deg i spill. Det kan være stress som sitter hardere, eller uferdig psykologisk materiale av mer grunnleggende karakter. 

Dette materiale kan ofte uttrykke seg først som kroppsspenninger eller rastløshet. I stedet for tanker, følelser og bilder, er denne bearbeidelsen ordløs. Altså en litt annen måte å oppleve bearbeidelse på.

Kan dypere meditasjon gi motstand mot å meditere?

Når dypere psykologiske spenninger kommer til overflaten vekkes også motkrefter i oss. Det kan være vanskeligere å sette seg ned, uten at vi helt skjønner hvorfor. Vi mister en meditasjon eller to, og så kan det plutselig ha gått noen dager før vi husker at vi jo egentlig driver med Acem-meditasjon. Slik forsvinner meditasjonsvanen over horisonten for mange.

Riktig og god meditasjon kan derfor ironisk nok lede til at vi mister vanen. Da er det viktig å bruke tilbudene utviklet for deg som har lært Acem-meditasjon.

Hvordan finne tilbake til meditasjonsvanen?

Erfaringen viser at særlig tre aktiviteter hjelper for deg som ønsker å gjenetablere en meditasjonsvane eller komme ordentlig i gang etter grunnkurset:

Veiledning

En veiledningssamtale eller -gruppe gir ofte nye perspektiver på hva du faktisk gjør når du mediterer. Det kan være god hjelp å få satt ord på hva utfordringene i meditasjonen er.

Du kan ta kontakt med Acem-kontoret for å sette opp en veiledningssamtale. Den kan foregå i et av Acems kurslokaler eller via nett.

Fortsettelseskurs

Acem har et bredt utvalg av fortsettelseskurs. De kan være til hjelp for å etablere en meditasjonsvane og til å forstå mer av de fasene man går gjennom når meditasjonen begynner å virke på dypere deler av vår psykologi.

Retretter

Acem tilbyr et vidt spekter av retretter, fra ett-døgns mini-retrett til ukesretretter. Det å reise på retrett bidrar ofte til at du kommer videre i meditasjonsprosessen og får ny motivasjon til å meditere i hverdagen.

Mange får med seg en retrett i året for å få drahjelp av fordypningen som foregår under de lengre meditasjonene.

Her kan du lese mer om meditasjonsvaner

Her finner du alle kommende tilbud for deg som mediterer

Ok